Potvrda kvaliteta rada organizacije – reAkreditovana

[title h6=““] Kao dugogodišnja članica NAPOR-a – Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada, Omladina JAZAS-a Požarevac svojim radom osigurava kvalitetano sprovođenje programa omladinskog rada. U predhodnom periodu njen rad je praćen od strane dvoje akreditora NAPOR-a. [/title] [title h6=““] Omladina JAZAS-a Požarevac je uspešno reAkreditovana na period do 2017. godine za sprovođenje…

pročitaj više

Omladina JAZAS-a u procesu reAkreditacije u NAPOR-u

[title h6=““] Omladina JAZAS-a Požarevac je ušla u proces reAkreditacije kod Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada za primenu standarda omladinskog rada. Od 3. do 5. septembra u Sremskim Karlovcima je razmatran položaj marginalizovanih grupa mladih i kako ih što bolje uključiti u omladinski rad, unaprediti standarde, a sve u cilju…

pročitaj više

Ministarstvo ne sme biti ukinuto

  [title h6=““] Organizacije civilnog društva zahtevaju od političkih partija da se izjasne o budućem statusu Ministarstva omladine i iskažu svoj stav o tome na koji način će se nastaviti sa brigom o mladima u Srbiji. Zalažemo se za to da Ministarstvo omladine ostane kao samostalna institucija koja se sistematski…

pročitaj više