Omladina JAZAS-a u procesu reAkreditacije u NAPOR-u

reakreditacija

[title h6=““]

Omladina JAZAS-a Požarevac je ušla u proces reAkreditacije kod Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada za primenu standarda omladinskog rada.
Od 3. do 5. septembra u Sremskim Karlovcima je razmatran položaj marginalizovanih grupa mladih i kako ih što bolje uključiti u omladinski rad, unaprediti standarde, a sve u cilju smanjenja diskriminacije.

[/title]
[title h6=““]

Okupile su se članice NAPOR-a u procesu akreditacije i već akreditovane medju kojima je i Omladina JAZAS-a Požarevac u procesu reAkredaticije.

[/title]
[title h6=““]

Želja nam je da kontinuirano održavamo kvalitet i kvantitet rada sa mladima i za mlade poštujući standarde omladinskog rada i poštujući Etički kodeks.

[/title]

Ostavite odgovor