Bolesti

Korišćenje opojnih droga i svih ostalih psihoaktivnih supstanci opasno ugrožava zdravlje čoveka. Znajući da korišćenje psihoaktivnih supstanci predstavlja i način života koji se odvija uglavnom u svakom pogledu neprimenerom okruženju. Takav način života opasno ugrožava zdravlje čoveka. Narkotici se redovno u nehigijenskim uslovima mešaju sa drugim nesterilnim i otrovnim supstancama (mišomor, gips, puder, cement…). Samo unošenje narkotika nosi stalni rizik od predoziranja, trovanja, infekcije HIV virusom ili virusom hepatitisa C. Usled unošenja psihoaktivnih supstanci dolazi do velikog opterećenja jetre, bubrega, kao i ostalih endokrinih žlezda usled poremećaja celokupne biohemije organizma. Otrovi se talože u svim ogranima, kao i ćelijama ljudskog ogranizma. Redovno dolazi do atrofije celokupnog misićnog sistema usled veoma ogranićenog kretanja, što dalje uzrokuje promene na srcu i krvnim sudovima, kao i na disajnim ogranima. Oštećenja disajnih organa uzrokuju veoma slab dotok kiseonika u sve ćelije ljudskog organizma što uzrokuje i njihovo oštećenje. Sve gore pomenuto uzrokuje poremećaj i slabljenje imunološkog sistema, te samim tim i izrazenu podložnost svim poznatim bolestima.

Definicija droge po SZO glasi: „Droga je bilo koja hemijska supstanca koja prilikom unošenja u ljudski organizam menja prirodni tok funkcionisanja ljudskog tela i psihe.
Droge mogu biti proizvod sačinjen od prirodnih supstanci i veštačke, kreirane i proizvedene u laboratorijama.

Prema pravnoj regulativi, kao i prema socijalnoj prihvatljivosti u odnosu na datu definiciju droga, delimo ih na nekoliko grupa: – legalne droge – alkohol, duvan, razne vrste lepka – lekovi – različite vrste lekova do kojih se dolazi bez posebnih procedura, lekovi koji su klasifikovani kao opojne droge i koji se po jasno definisanom pravnom okviru koriste u medicinske svrhe, – ilegalne droge – materije čija je proizvodnja, distribucija i upotreba van zakonski definisanih okvira nelegalna.
Po načinu delovanja na svest imamo četiri osnovne grupe opojnih sredstava:

  • STIMULANSI – ova vrsta droga povećava aktivnost centralnog nervnog sistema, stimuliše i ubrzava sve funkcije u Ijudskom organizmu, kako fizičke tako i psihičke (amfetamini, metamfetamini, kokain – krek, ekstazi, kofein, nikotin).
  • DEPRESIVI – ova vrsta droga smanjuje aktivnosti centralnog nervnog sistema, usporava funkcije organizma, kako fizičke tako i psihičke (kanabis, lepkovi, alkohol, heroin, metadon…).
  • HALUCINOGENI – ova vrsta droga menja percepciju stvarnosti i može rezultirati halucinacijama i ponekad konfuzijom (LSD, magične pečurke, Pejotl, kanabis u visokim dozama).