[title h6=“title_violet“]

Rano stupanje u polne odnose, promena partnera i nedovolno poznavanje metoda i potrebe zaštite od neželjene trudnoće uzrok su vrlo čestom javljanju ginekologu devojaka koje problem nežejene trudnoće najčešće rešavaju kiretažom. Zbog toga je neophodno pre stupanja u polne odnose imati dostupnu i relevantnu informaciju o mogućnostima zaštite od neželjene trudnoće.
Metode kontracepcije:
1. Prirodne ( biološke ) metode
2. Lokalna hemijska sredstva ( spermicidi )
3. Intrauterini ulošci ( spirale )
4. Lokalna mehanička sredstva ( dijafragme i kondomi ) i
5. Oralna kontracepcija ( anti-bebi pilule )

1.U biološke metode kontracepcije spadaju :

  1. računanje plodnih i neplodnih dana

Menstrualni ciklus je period izmedju dve menstruacije ( od prvog dana krvavljejnja do sledeće menstruacije ) i on obično traje 28 dana. Ovulacija nastupa 14-og dana ciklusa ( računajući od prvog dana krvavljenja). Jajana ćelija koja se oslobodi pri pucanju folikula u toku ovulacije sposobna je za oplodnju 24 časa. To je plodni dan kada je mogućnost začeća najveća. Medjutim, preživljavanje spermatozoida u vagini je 48 sati, znači da su plodni dani još dva dana pre i dva dana posle ovulacije, odnosno od 12-og o 16-og dana. Medjutim budući da mlade devojke nemaju stabilan ciklus i obično menstruacije ne dolaze na 28 dana nego izmedju 26 i 32 dana, na ove plodne dane treba dodati još plus-minus dva dana, tako da su plodni dani kod većine devojaka izmedju 10-og i 19-og dana ciklusa. U tim danima treba izbegavati seksualne odnose. Pre i posle tog perioda su neplodni dani kada je mogućnost začeća jako smanjena.

– Prekinut odnos ( coitus interuptus ) je jedna od najrasprotranjenijih metoda zaštite od trudnoće kod naših devojaka. Sprečavanjem izbacivanja sperme direktno u vaginu onemogućava se prodor spermatozoida i spajanje sa jajnom ćelijom, tako da ne dolazi do začeća. Nažalost ova metoda nije potpuno sigurna, s obzirom da se odredjeni broj spermatozoida nalazi i u tečnosti koja se izlučuje i pre ejakulacije, a i zadražava se  pri ponovljenom odnosu. Zbog toga pri ovakvoj zaštiti ipak dolazi do oko 15 % trudnoća za godinu dana.

2.  Lokalna hemijska sredstva ili spermicidi su materije koje promenom PH ( kiselosti ) vaginalne sredine, ili drugim hemijskim delovanjem onemogućavaju pokretljivost spermatozoida i tako sprečavaju njihov prodor u matericu. Aplikuju se pola sata pre odnosa duboko u vaginu i mogu se naći u obliku pene, tableta ili filma.

Kod nas na tržištu trenutno postoji Emcopena, ABF film , Neo Sapoon( penušavi šampon ) …


3. Lokalna mehanicka sredstva su
– Dijafragma
– Kondom

Dijafragma se sastoji od elastičnog prstena preko koga je u obliku kupe prebačena tanka gumena opna. Proizvodi se u više veličina i stavlja se u vaginu tako da pokrije ulaz u matericu  2 sata pre odnosa. Ukoliko se pravilno postavlja dosta je uspešno kontraceptivno sredstvo, ali nije stoprocentna zaštita jer često spada ili se nepravilno namesti.

Kondom je sredstvo koje je uz zaštitu od trudnoće ujedno i metoda zaštite od polnih bolesti i infekcija prenosivih polnim putem. Zbog čestih akcidenata  spadne, pukne, bio je oštećen pre upotrebe i slično, ne predstavlja sigurno metodu zaštite od trudnoće, ali u kombinaciji sa nekim predhodnim metodama ( lokalna hemijska sredstva ili računanje plodnih i neplodnih dana je metoda izbora za devojke koje menjaju partnere i nemaju stalnu vezu.

4. Intrauterini uložak ( spirala) je napravljena od plastičnih polimera sa dodatkom bakra, srebra ili hormonskih ulžaka. Ugrađuju se u matericu pred kraj menstrualnog krvavljenja i sigurna su metoda zaštite od trudnće, ali se zbog različitih komplikacija ne preporučuju devojkama koje nisu radjale. U izuzetnim slučajevima u dogovoru sa ginekologom mogu se staviti i devojkama koje su imale jednu i više kiretaža.

5. Oralna kontracepcija ( antibebi pilula) je najsigurnija metoda zaštite od neželjene trudnoće koja je kod nas neopravdano praćena brojnim predrasudama. U svetu danas milioni žena uzimaju hormonsku pilulu kao najkonforniju zaštitu i stupaju rasterećeno u polne odnose bez straha od neželjene trudnoće. Nažalost predubedjenje da se od “hormona” ugoji i omaljavi, sprečava naše devojke da u većem broju primenjuju ovu vrstu kontracepcije. U svakom Savetovalištu za kontracepciju može se dobiti savet i uputstvo o vrsti tableta i načinu njihovig uzimanja tako da se otklone svake eventualne komlikacije.

Tableta “ dan posle “ odnosno postkoitalna kontracepcija je sve popularnija metoda. U roku 24-48 sati posle rizičnog odnosa popije se jedna, ili na 12 sati po jedna tableta isključivo na lekarski recept.

Ukoliko i pored svih ovih metoda zaštite dodje do začeća, trudnoća se može prekinuti jedino kiretažom materice i hirurškim odstranjivanjem ploda.


ARTEFICIJELNI ABORTUS-KIRETAŽA
Namerni prekid trudnoće u našoj zemlji zakonski je dozvoljen do desete nedelje trudnoće, odnosno osam nedelje od začeća. Izvodi se u Ginekološkim ustanovama koje su za to osposobljene opremom i osobljem, a po uputu nadležnog ginekologa. Obično se vrši u opštoj anesteziji,t ako da je fizička trauma svedena na minimum. O psihološkim traumama vezanim za ovaj problem nedovoljno se govori i deluje.
Sama intervencija u tehničkom smislu u današnjim uslovima antisepse i obučenosti lekara smanjila je rizik od posledica na minimum. Posle kiretaže mogućnost začeća je neznatno smanjena, a komplikacije u toku same inrevencije i neposredno posle nje svedene su na minimum. Uprkos tome kiretaža ostaje ubedljivo najopasniji način rešavanja neželjene trudnoće. Sa rizicima se pre same intervencije upoznaje svaka trudnica koja potpisuje da svesno preuzima na sebe svaku eventualnu komlikaciju.
Kiretaza se izvodi u više faza.
Posle uvodjenja u anesteziju, izvrši se sterilizacija i čišćenje opeartivnog polja. Posle utvrdjivanja veličine i položaja ploda pristupa se dilataciji cervikalnog kanala. Kada se ulaz u matericu proširi specijalnim dilatatorima do 10-12 milimetara, ulazi se vakuum kanilom u materičnu duplju i pod veliki negativnim pritiskom isisava se plod sa plodovim ovojcima i plodovom vodom. Potom se kiretama različirte debljine učini revizija šupljine pri čemu se iskiretira i ukloni zaostali deo ploda i materične sluzokože. Krvavljenje se zaustavlja lekovima i lokalnom masažom materice. Sama intervencija traje dvadesetak minuta, a pojačani nadzor pacijenta zbog mogućih komplikacija još najmanje 2 sata.
Krvaljneje posle intervencije je oskudno, traje 3 do 7 dana, a prva sledeća menstruacija dolazi mesec dana posle intervencije. Seksualni odnosi su zabranjeni desetak dana posle kiretaže.
Podatci o broju kiretaža u našoj zemlji su dosta nepouzdane, ali na Studentskoj poliklinici u Beogradu na jednu održanu trudnoću dolazi 1,1 kiretaža, odnosno svaka druga trudnica odlučuje se za prekid trudnoće. Ovaj poražavajući broj trudnoća posledica je nedovoljne informisanosti naših devojaka i mladića o zaštiti i kontracepciji i predrasudama vezanim za posete ginekologu i savetovalištima za kontracepciju.
Pre odluke o stupanju u polne odnose svaka odgovorna osoba dužna je da se informiše o rizicima i načinu zaštite. Na sva pitanja odgovri se mogu naći u Savetovalištima pri Domovima zdravlja ili u Studentskim klinikama u većim gradovima. Ne oklevajte sa prvom posetom vašem ginekologu,i ne stidite se da postavite bilo kakvo pitanje u vezi sa svojim zdravljem i zdravljem svoga budućeg potomstva. Samo odgovorne ličnosti sposbne da svesno prihvataju posledice svojih postupaka mogu se uključiti u red zrelih mladih ljudi koji će voditi ovo društvo u zdraviju budućnost.

[/title]