„Omladina JAZAS-a Požarevac je nevladina, humanitarna, neprofitna organizacija, koja je počela sa radom 25. aprila 1997. godine, a zvanično registrovana 23. novembra 1998. godine sa ciljem prevencije širenja HIV infekcije i pružanja psiho-socijalne pomoći osobama koje žive sa HIV i obolelima od side.
Uz konstantno unapređenje rada i razvoja kapaciteta, Omladina JAZAS-a Požarevac je edukovala preko 16 000 mladih ljudi, ima kancelariju u Požarevcu, a radne i mobilne timove u Smederevu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Golupcu i Petrovcu na Mlavi. Organizacija broji preko 80 aktivnih članova, većinom mlađih od 30 godina. Omladina JAZAS-a Požarevac je u svom dosadašnjem radu sarađivala sa svim uzrastima mladih ljudi, od osnovne škole do fakulteta, sa mladima koji ne studiraju, zaposlenima, nezaposlenima, Romima, seksualnim radnicama, IKD populacijom, vojnicima, medicinskim osobljem, sportistima, decom bez roditeljskog staranja, policijom, novinarima, izbeglim i interno raseljenim licima, osobama na izdržavanju zatvorskih kazni, manjinama… Organizacija sarađuje sa svim relevantnim institucijama u Braničevskom i Podunavskom regionu, kao i na republičkom nivou, a pomogla je osnivanje i rad mnogih drugih organizacija i bila prepoznata kao lider kako po programima tako i po ponašanju. Ozbiljnost rada Omladina JAZAS-a Požarevac jeste i potvrda o Akreditaciji udruženja za primenu i unapređenje standarda programa omladinskog rada – NAPOR, kao i da je aktivna članica KOMS-a i saradnje sa lokalnim samoupravama i ostalim institucijama sistema (škole, više škole, fakulteti, zdravstveni centri, vojska, policija, kazneno popravni zavodi), kao i NVO sektorom u celoj Srbiji.
Ciljne grupe sa kojima radi i sarađuje OJP su prvenstveno mladi i deca, prosvetni radnici, roditelji, ali i sve ostale generacije pogotovu osobe trećeg doba. U širem kontekstu rada, ciljna grupa su i druge OCD i neformalne grupe koje rade sa mladima, kada je u pitanju umrežavanje i osiguranje kvaliteta rada.“

Naša glavna ciljna grupa su mladi mada se naše aktivnosti ne ograničavaju strogo na ovu populaciju i naše su poruke namenjene svim ljudima. Ono što nam je najvažnije jeste da sprečimo, da preveniramo, da se bilo koji mladi čovek u našoj zemlji inficira HIV-om i tako uđe u cifru od 6000 mladih ljudi koji se u svetu svakodnevno zaraze ovom bolešću. Zbog toga veliki deo naših aktivnosti obuhvata prevenciju u formi informisanja i edukacije ljudi o HIV/AIDS-u i distribucije kvalitetnih kondoma kao i razne oblike promocije zdravih stilova življenja i adekvatne zaštite.

Zato što želimo zdravu i snažnu mladu generaciju u našoj zemlji
Zato što mladi ljudi treba da znaju kako da zaštite sebe i druge
Zato što naš region ne sme postati novo goruće HIV/AIDS područje
Zato što osobe koje žive sa HIV/AIDS-om imaju ista prava kao i svi drugi ljudi
Zato što zajedno možemo!