Lokacija: Grad Požarevac
Godina: septembar – decembar 2017. godine
Cilj projekta: Razvijena svest mladih žena i muškaraca o važnosti planiranja porodice i zaštite reproduktivnog zdravlja, kao i važnosti pravilne ishrane i bavljenja fizičkom aktivnošću koji su faktor rizika u nastajanju mnogih oboljenja.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partneri: Zavod za javno zdravlje Požarevac
Donator: Grad Požarevac

Lokacija: Kragujevac, Novi Sad, Zaječar i Požarevac
Godina: 01.06.2017 – 31.12.2017
Cilj projekta: Cilj ovog projekta je unapređenje sistema volontiranja mladih u Srbiji delujući na tri osnovna nivoa:
prvi nivo ka mladima kroz povećavanje broja kvalitetnih programa za volontiranje mladih na lokalu i uključivanje u program omladinskog rada.,
drugi nivo ka Organizacijam Civilnog Društva kroz unapređenje oblasti volonterskog menadžmenta putem obuke i mentorstva,
treći nivo ka donosiocima odluka kroz zagovaranje za sistemska rešenja u oblasti priznavanja volonterskog rada.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Kragujevac
Partneri: Omladina JAZAS-a Požarevac, Omladina JAZAS-a Novi Sad, Timočki Omladinski Centar Zaječar
Donator: Ministarstvo omladine i sporta RS

Lokacija: Braničevski i Podunavski okrug
Godina: 12.06.2016 – 12.11.2017
Cilj projekta: Podsticanje aktivizma i volonterizma mladih u lokalnim zajednicama.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partneri: Regionalna razvojna agencija BP, Braničevski upravni okrug, Mladi istraživači Srbije, JU Direkcija za omladinu i sport Petrovac na Mlavi, Grad Požarevac, Opština Veliko Gradište, Radionica Urban Stream, Odred izviđača 10. Oktobar.
Donator: Ministarstvo omladine i sporta RS

Lokacija: grad Požarevac
Godina: jun – decembar 2017. godine
Cilj projekta: Doprineti unapređenju kvaliteta života mladih u Gradu Požarevcu kroz realizaciju prevencije rizičnih ponašanja i zloupotrebe PAS (psihoaktivnih supstanci) droga.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partneri: Radionica Urban Stream, Zavod za javno zdravlje Požarevac
Donator: Grad Požarevac

Lokacija: grad Požarevac
Godina: 01.09-31.12. 2017. godine
Cilj projekta: Podizanje svesti mladih o aktivizmu i volonterizmu, kao i o koristima koji različiti volonterski i omladinski programi pružaju.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partneri: /
Donator: Grad Požarevac

Lokacija: Grad Požarevac, u srednjim i osnovnim školama sa teritorije grada, Kostolac, Lučica i Bradarac
Godina: 01.09-31.12. 2017. godine
Cilj projekta: Povećana svest o vršnjačkom nasilju među decom i mladima, podrška i osnaživanje dece i mladih, nastavnika i roditelja, smanjeno vršnjačko nasilje.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partneri: PD HIT radio Požarevac
Donator: Grad Požarevac

Lokacija: Istočna Srbija
Godina: 31.10.2016 – 25.10.2017
Cilj projekta: Cilj ovog projekta je da podigne kapacitete TOC-a i mreže partnera u istočnoj Srbiji da mogu aktivno da prate pripremu, usvajanje i praćenje lokalnih i nacionalnih politika iz oblasti životne sredine, kao i pregovaračkog poglavlja 27.
Realizacija projekta: Timočki Omladinski Centar Zaječar
Partneri: Omladina JAZAS-a Požarevac, Krovna organizacija mladih Srbije i Resurs centar Bor
Donator: Implementaciona agencija: Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) kancelarija u Srbiji i donatora: Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA).

Lokacija: Požarevac, Zaječar, Bečej, Sombor, Pančevo, Beograd, Kruševac, Novi Pazar, Novi Sad.
Godina: Novembar 2016. – Novembar 2017. godine
Cilj projekta: Promocija i jačanje kulture tolerancije i vladavine prava sa posebnim fokusom na rodnu ravnopravnost i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja.
Realizacija projekta: Centar za omladinski rad Novi Sad
Partneri: Omladina JAZAS-a Požarevac, T O C Zaječar, FOKRED Novi Pazar, EC Kruševac, BUM Bečej, SEC Sombor, ŽMIG Pančevo, OKO Beograd.
Donator: Holandska ambasada (MATRA program).

Lokacija: grad Požarevac
Vreme realizacije: decembar 2015/septembar 2016. godine
Cilj i aktivnosti projekta: Omladinski lidere/ke se obučavaju da pruže podršku mladima kroz različite aktivnosti i projekte u zajednici, kreirane na osnovu društvenih, ponašajnih, zdravstvenih, razvojnih i sigurnosnih potreba mladih. Osnovna svrha je podsticanje mladih na aktivizam, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i informisanje mladih. Spovodi se ukupno 5 modula, kao i praktičnog rada sa mladima u zajednici. Na kraju čitavog procesa, učesnici/ce koji uspešno završe obuku dobiće sertifikat Omladinskog lidera/ke koju izdaje NAPOR, a prepoznaje Ministarstvo omladine i sporta,
Projekat realizuje: NAPOR Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada.
Partneri: Omladina JAZAS-a Požarevac, Kulturno Sporski centar Požarevac, Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Požarevac.
Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Lokacija: Braničevski i Podunavski upravni okruzi
Godina: jun/decembar 2016. godine
Cilj projekta: je podsticanje aktivizma i volonterizma mladih. Pružanje podrške mladima da sprovode inicijative koje doprinose boljem životu u mestu u kome žive, kao i pružanje podrške njihovom organizovanju, društvenom delovanju, razvoju na svokom polju i ostvarivanju potencijala za društvenu i ličnu dobrobit.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partneri: Opština Veliko Gradište, Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje, Omladinsko pozorište PATOS, grad Požarevac, Mladi istraživači Srbije, Opština Velika Plana, Braničevski upravni okrug, Odred izviđača “Mlava”, Kancelarije za mlade; Smederevska Palanka, Žagubica i Veliko Gradište, Palanačke novine i E-Braničevo.
Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Opština Veliko Gradište

Lokacija: opštine Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi i grad Požarevac
Godina: septembar/novembar 2016. godine
Cilj projekta: Osvešćeni mladi o problemu diskriminacije, naučeni da prepoznaju diskriminaciju i adekvatno da reaguju u cilju njenog sprečavanja.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partneri: Opština Veliko Gradište, Udruženje ZDRAVO Veliko Gradište, Omladina JAZAS-a Zaječar, grad Požarevac
Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Republike Srbije i grad Požarevac

Naziv projekta: “Za bezbedan klik – kontinuirana edukacija dece o bezbednosti na internetu”
Lokacija: Grad Požarevac
Godina: septembar/decembar 2016. godine
Cilj projekta: Podignuta svest kod dece, nastavnika i roditelja o rizicima koji ugrožavaju decu koja provode vreme na internetu.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partneri: Timočki omladinski centar Zaječar
Donator: Grad Požarevac

Lokacija: Grad Požarevac
Godina: avgust/decembar 2016. godine
Cilj projekta: Unapređeno zdravlje mladih, stvaranjem održivog sistema vršnjačke edukacije o reproduktivnom zdravlju, pravilnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti u srednjim i osnovnim školama grada Požarevca.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partneri: Zavod za javno zdravlje Požarevac
Donator: Grad Požarevac

Lokacija: Opština Veliko Gradište
Godina: oktobar/decembar 2015. godine

Cilj projekta: napređenje svesti mladih o važnosti poštovanja saobraćajnih propisa, povećanjem dostupnosti informacija o značaju poštovanja saobraćajnih propisa i najčešćim greškama koje dovode do saobraćajnih nezgoda
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac,
Partneri: Opština Veliko Gradište, Osnovna škola Ivo Lola Ribar, Srednja škola Veliko Gradište
Donator: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture republike Srbije

Lokacija: braničevski, borski i zaječarski okrug
Godina: maj/decembar 2015. godine

Cilj projekta: Podsticanje aktivizma i volonterizma mladih, podrška mladima da sprovode inicijative koje doprinose boljem životu u mestu u kome žive, podrška mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala za ličnu i društvenu dobrobit.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac,
Partneri: Timočki omladinski centar Zaječar, Udružnje građana Šansa Požarevac
Donator: Ministarstvo omaldine i sporta RS

Lokacija: Veliko Gradište
Godina: jul/oktobar 2015. godine

Cilj projekta: Unapređenje kvaliteta usluge edukacijom mladih , posebno turističnih posednika i angažovanih u turstičkim organizacijama o novim veštinama u turizmu, Unapređenje receptivne turističke ponude kroz mrežu dugogodišnjih partnera i međunarodnih omladinskih kampova, Informisanje mladih u regionu i Srbiji o ponudi Srebrnog jezera, Unapređenje znanja i veština turističkih radnika, PR menadžera, hotelskih i ugostiteljskih službenika , novinara i predstavnika lokalne samouprave za uspešnu medijsku promociju, Promovovisanje turističkih potencijala.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac,
Partneri: Opština Veliko Gradište, TO Veliko Gradište
Donator: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Lokacija: Smederevo
Godina: mart/septembar 2015. godine

Cilj projekta: Cilj projekta je povezivanje privrednika iz dve zemlje, Srbije i naše dijaspore iz Grčke, radi ostvarivnja saradnje i razmene iskustava, kroz privrednu i ekonomsku saradnju, ali i povezivanje mladih iz Grčke dijsapore sa mladim iz Srbije tj. Smedereva.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac,
Partner: Grad Smederevo, UG Kantakuzina Smederevo
Donator: Ministarstvo spoljih poslova

Lokacija: Braničevski okrug, Opštine Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi i Golubac
Godina:  01.08. 2014 do 31.01.2015 godine

Cilj projekta: Ostvarivanje javnog interesa u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, kroz unapređenje saradnje udruženja mladih, udruženja za mlade, kao i njihovih saveza sa kancelarijama za mlade. Promocija muzičke kreativnosti mladih, kao i lokalnih muzičkih manifestacija koje su od značaja za mlade, Promocija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, kao i aktivnosti usmerenih ka zaštiti životne sredine, Promocija humanitarnog rada među mladima, Promocija značaja provođenja kvlalitetnog slobodnog vremena među mladima, Promocija sporta i zdravih stilova života među mladima, Promocija solidarnosti, kulture nenasilja, rodne ravnopravnosti i tolerancije među mladima.

Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partner: Direkcija za omladinu i sport Petrovac na Mlavi, KZM Veliko Gradište, KZM Golubac, Odred izviđača Mlava, Planinarsko društvo Gornjak, RTV Mlava, Eko društvo OBRUČ, Udruženje za razvoj opštine Petrovac na Mlavi.
Donator: Ministarstvo Omladine i sporta Republike Srbije

Lokacija: Podunavski okrug
Godina: 12.05. 2014 do 12.01.2015 godine

Cilj projekta:  Glavna svrha projekta je podsticanje aktivizma, volonterizma i humanosti mladih. Pružanje podrške mladima da sprovode inicijative koje doprinose boljem životu u mestu u kome žive, kao i pružanje podrške njihovom organizovanju, društvenom delovanju, razvoju na svokom polju i ostvarivanju potencijala za društvenu i ličnu dobrobit, kao i humanist i solidarnost.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partner: KZM Smederevo, KZM Smederevska Palanka, KZM Velika Plana, Nacionalna Asocijacija lokalnih kancelarija za mlade, Centar za socijalni rad Smederevska Palanka, IP Reč pomoravlja, Udruženje ZDRAVO.
Donator: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije

Lokacija: Braničevski okrug (Petrovac na Mlavi, Veliko Gradište, Požarevac i Kostolac)
Godina: 01.08. 2014 do 31.01.2015 godine

Cilj projekta:  Podizanje nivoa svesti kod dece, nastavnika i roditelja o rizicima koji ugrožavaju decu koja provode vreme na internetu
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partner: Timočki omladinski centar, Direkcija za omladinu i sport Petrovac na Mlavi, Odred izviđača Mlava, Udruženje ZDRAVO, Opština Veliko Gradište, O.Š. Bata Bulić Petrovac na Mlavi, O.Š. Ivo Lola Ribar Veliko Gradište, O.Š. Kralj Aleksandar i O.Š. Desanka Maksimović Požarevac.
Donator: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Godina: 01.09. 2014 do 30.11.2014 godine

Cilj projekta:  Podizanje nivoa znanja mladih i ostalih građana/ki o Evropskoj uniji, Predstavljanje pogodnosti koje mladi ljudi mogu imati u procesu integracije naše zemlje u evropske strukture; Informisanje mladih o EU i trenutnom položaju Srbije u procesu evropske integracije; Podizanje nivoa svesti o neophodnosti učešća mladih u promociji evropski vrednosti u sredini u kojoj žive, kako bi postali aktivni članovi društva i podržali proces integracije naše zemlje u evropske strukture.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partner: KZM Smederevo, grad Smederevo, KZM Velika Plana, KZM Smederevska Palanka, centar za socijalni rad Smederevska Palanka…
Donator: Kancelarija za Evropske integracije Republike Srbije

Naziv projekta: Edukacijom do zdravlja“
Lokacija: Požarevac
Godina: 01.09. ?? 01.12.2013. godine

Cilj projekta:  Unapređenje nivoa zdravstvene svesti, povećanjem dostupnosti informacija o značaju reproduktivnog zdravlja mladih i prevenciji polno prenosivih infekcija (PPI), sa posebnim akcentom na rodne uloge mladića i devojaka“.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partner: Zavod za javno zdravlje Požarevac
Donator: Grad Požarevac

Lokacija: Opština Petrovac na Mlavi
Godina:  jul/ decembar 2013. godine

Cilj projekta: Ostvarivanje javnog interesa u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, kroz unapređenje saradnje udruženja mladih, udruženja za mlade, kao i njihovih saveza sa kancelarijama za mlade, kroz promocije muzičke kreativnosti mladih, promocije održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, kao i aktivnosti usmerenih ka zaštiti životne sredine, promocije humanitarnog rada među mladima, promocije značaja provođenja kvlalitetnog slobodnog vremena među mladima, promocije zdravih stilova života među mladima, promocije solidarnosti, kulture nenasilja, rodne ravnopravnosti i tolerancije među mladima.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partner: Direkcija za omladinu i sport Petrovac na Mlavi
Donator: Ministarstvo Omladine i sporta Republike Srbije

Lokacija: Lokacija: Požarevac, Petrovac na Mlavi
Godina: septembar/novembar 2013.

CILJ PROJEKTA: Podizanje nivoa znanja mladih o Evropskoj uniji, predstavljanjem pogodnosti koje mladi ljudi mogu imati u procesu integracije naše zemlje u evropske strukture. Informisanje mladih o trenutnom položaju Srbije u procesu evropske integracije, podizanje nivoa svesti o neophodnosti učešća mladih u promociji evropski vrednosti u sredini u kojoj žive, kako bi postali aktivni članovi društva i podržali proces integracije naše zemlje u evropske strukture.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Partneri: Regionalno razvojna agencija Braničevo-Podunavlje, Direkcija za Omladinu i sport Petrovac na Mlavi, RTV Mlava Medija, Televizija 012.
Donatori: Donatori: Kancelarija za Evropske integracije RS, Opština Petrovac na Mlavi.

Lokacija: Lokacija: Petrovac na Mlavi
Godina: oktobar/decembar 2013.

Cilj projekta: Cilj projekta: Cilj projekta je razvijanje svesti dece i mladih o važnosti pravilne i zdrave ishrane, bavljenju fizičkom aktivnošću i očuvanju mentalnog zdravlja.
Realizacija projekta: Omladinom JAZAS-a Požarevac
Partner: Direkcija za Omladinu i sport Petrovac na Mlavi
Donator: Donatori: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Opština Petrovac na Mlavi

Lokacija: Petrovac na Mlavi
Godina: februar/april 2013.

CILJ PROJEKTA: Podizanje nivoa znanja mladih o Evropskoj uniji, predstavljanjem pogodnosti koje mladi ljudi mogu imati u procesu integracije naše zemlje u evropske strukture. Informisanje mladih o trenutnom položaju Srbije u procesu evropske integracije, podizanje nivoa svesti o neophodnosti učešća mladih u promociji evropski vrednosti u sredini u kojoj žive, kako bi postali aktivni članovi društva i podržali proces integracije naše zemlje u evropske strukture.
Realizacija projekta:  Omladina JAZAS-a Požarevac, Direkcija za Omladinu i sport Petrovac na Mlavi, Srednja škola Mladost, osnovna škola Bata Bulić.
Donator: Opština Petrovac na Mlavi, Direkcija za Omladinu i sport Petrovac na Mlavi

Lokacija: Opština Veliko Gradište
Godina: novembar 2012 / januar 2013. godine

CILJ PROJEKTA: Unapređenje zdravlja mladih u Opštini Veliko Gradište, obrazovanjem o zdravim stilovima života, prevencijom faktora rizika za pojavu bolesti. Formiranje tima promotera zdravlja, organizacijom obuke za mlade u opštini Veliko Gradište, na teme: Pravilna ishrana, Fizička aktivnost, Mentalno zdravlje mladih i HIV/sida i reproduktivno zravlje.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac, Kancelarija za mlade opštine Veliko Gradište
Donator: Ministarstvo Omladine i sporta Republike Srbije

Lokacija: Veliko Gradište
Godina: oktobar/decembar 2012.

CILJ PROJEKTA: Podizanje nivoa znanja mladih o Evropskoj uniji, predstavljanjem pogodnosti koje mladi ljudi mogu imati u procesu integracije naše zemlje u evropske strukture. Informisanje mladih o trenutnom položaju Srbije u procesu evropske integracije, podizanje nivoa svesti o neophodnosti učešća mladih u promociji evropski vrednosti u sredini u kojoj žive, kako bi postali aktivni članovi društva i podržali proces integracije naše zemlje u evropske strukture.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac, Kancelarija za mlade opštine Veliko Gradište
Donator: Opština Veliko Gradište

Lokacija: Podunavski okrug
Godina: april/novembar 2012.

CILJ PROJEKTA: Podcticanje aktivizma i volonterizma kod mladih. Primarnu ciljnu grupu predloga projekta predstavljaju mladi, od 15 do 30 godina. Direktni korisnici su mladi koji će biti aktivno uključeni u pripremu i realizaciju projektnih aktivnosti, volonterski rad i sl. Predviđeni broj direktnih korisnika je 200. Indirektni korisnici projektnih aktivnosti su mladi, koji će prisustvovati lokalnim volonterskim akcijama u 3 izabrana grada/opštine Podunavskog okruga (Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana). Predviđeni broj indirektnih učesnika je oko 5.000.
Realizacija projekta:  Omladina JAZAS-a Požarevac
Donator: Ministarstvo Omladine i sporta Republike Srbije

Naziv projekta: “Tačka (Jačanje HIV prevencije i podrška grupama najugroženijim HIV-om)”
Lokacija: Kragujevac
Godina: 2012-2013

CILJ PROJEKTA: Glavni cilj je jačanje HIV prevencije među IKD – intravenskim korisnicima droga u Kragujevcu kroz usluge drop-in centra i trenskog rada. Program drop-in centra će se zasnivati na principu smanjenja štete tj. smanjenju negativnih bio-psiho-socijalnih uticaja zloupotrebe droga. Minimalni paket usluga za populaciju IKD uključuje pružanje sledećeg seta usluga: davanje sterilnih igala i špriceva, savetovanje o HIV/PPI – upućivanje na DPST, davanje kondoma i Informativno Edukativnog Kompleta štampanog materijala.
Drop-in centar će pružiti i raznovrstan spektar usluga (psiho-socijalna, medicinska pomoć, savetovanje, pružanje usluga testiranja na HIV, HBV, HCV, pre test i post test savetovanja kao i približavanje DPST-a korisnicima, jačanje osećaja zajedništva i lične pripadnosti kroz podsticanje kreativnosti i međusobno druženje, obezbeđivanje uslova za ispunjavanje osnovnih potreba, unapređenje individualnih veština kroz obuke. Drop-in centar će, sa svojim programom, predstavljati tačku u povezivanju IKD sa zajednicom i službama koje su njima manje dostupne čime će biti zadovoljene zdravstvene, socijalne potrebe, uz obezbeđivanje privatnosti i poverljivosti i pružanja usluga bez osude i moralizacije. Drop-in centar će raditi 5 dana u nedelji, 8h dnevno u popodnevnom terminu. Osim aktivnosti koje su vezane za Drop-in centar, Omladina JAZAS-a Požarevac ima funkcionalnu uslužnu jedinicu/tim za terenski rad koji služi kao kontakt za IKD na teritoriji grada Kragujevca i okoline. Sami korisnici usluga na terenu mogu dobiti sterilan pribor za injektiranje, kondome, relevantne informacije o opasnostima od infekcije HIV-om i hepatitisom, mestima gde se mogu savetovati, testirati na HIV i hepatitis, mestima gde mogu potražiti savet kao i načinima prevencije.

Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Donator: Omladina JAZAS-a preko Globalnog fonda za borbu protiv side, tubrkoloze i malarije – Oblast Pružanja Usluga 1.1.Intravenski korisnici droga

Naziv projekta: “Saznaj o životu II”
Lokacija: Požarevac, Bor i Rešica
Godina: 2011./2012.
Cilj projekta: Unapređenje kvaliteta života i zdravlja mladih u pograničnom regionu kroz prevencije rizičnih ponašanja mladih u Požarevcu, Boru i Rešici, zasnovanih na Nacionalnim strategijama Republike Srbije i Rumunije. Zaštitita mladih od zloupotrebe duvana, alkohola i ostalih psihoaktivnih supstanci i preduprediti posledice po zdravlje i razvijanje mreže obučenih timova  medijatora zajedničkim inovativnim metodama u oblasti neformalnog obrazovanja za kvalitetniji život mladih.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Donator: Ministarstvo Omladine i sporta Republike Srbije

Lokacija: Veliko Gradište
Godina: septembar/decembar 2011.
Cilj projekta: Razviti mrežu obučenih timova  zajedničkim inovativnim metodama u oblasti neformalnog obrazovanja za kvalitetniji život mladih Velikog Gradišta. Ojačati zdrave mehanizame odbrane mladih da pozitivno odgovore na izazove, suprotstave se, odbiju i opredele za zdravo ponašanje i zdrav stil života. Povećati opštu informisanost (stručne i građanske javnosti) o drogama.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Donator: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Naziv projekta: “Resurs centar”
Lokacija: Požarevac
Godina: maj/novembar 2011.
Cilj projekta: Primarnu ciljnu grupu predloga projekta predstavljaju mladi, od 15 do 30 godina – kako je i utvrđeno Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije. Direktni korisnici su mladi koji će biti aktivno uključeni u pripremu i realizaciju projektnih aktivnosti, volonterski rad i sl. Predviđeni broj direktnih korisnika je 100.
Indirektni korisnici projektnih aktivnosti su mladi, koji će prisustvovati lokalnim volonterskim akcijama u 5 izabrana grada/opštine Braničevskog okruga (Požarevac, Veliko Gradište, Petrovac, Žagubica, Kučevo, Golubac, Malo Crniće, Žabari). Predviđeni broj indirektnih učesnika je oko 5.000.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Donator: Ministarstvo Omladine i sporta Republike Srbije

Lokacija: Smederevo, Petrovac na Mlavi, Veliko Gradište
Godina: septembar/decembar 2010.
Cilj projekta: Unapređenje nivoa zdravstvene svesti, povećanjem dostupnosti informacija o značaju reproduktivnog zdravlja mladih i prevenciji polno prenosivih infekcija (PPI), sa posebnim akcentom na rodne uloge mladića i devojaka.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac
Donator: Ministarstvo Omladine i sporta Republike Srbije

Lokacija: Bor, Rešica i Požarevac
Godina: 2010./2011.
Cilj projekta: Razvijanje usluge primarne prevencije adolescentne zloupotrebe droga u Boru, Rešici i Požarevcu i koji doprinosi jačanju zdravih mehanizama odbrane ličnosti mladih; afirmiše zdravo ponašanje i zdrav stil života i unapređuje kvalitet života mladih u čemu i sami participiraju; favorizuje pozitivne vrednosti i razvija mrežu volontera; angažuje postojeće i unapređuje resurse u zajednici; Stimuliše saradnju ljudi i institucija pograničnih zajednica na izradi metodologije i strategije rešavanja problema od zajedničkog interesa
Realizacija projekta: udruženje građana Kokoro iz Bora kao nosilac projekta u partnerstvu sa Omladinom JAZAS-a Požarevac
Donator: Evropska Unija

Naziv projekta: “Kontinuirana, efikasna i pravovremena vršnjačka edukacija o reproduktivnom zdravlju i PPI“
Lokacija: Požarevac
Godina: avgust/decembar 2010.
Cilj projekta: Unapređenje zdravlja mladih, kroz kontinuiranu, produktivnu, efikasnu i pravovremenu vršnjačku edukaciju o prevenciji PPI i reproduktivnom zdravlju, u srednjim školama grada Požarevca.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac kao nosilac
Donator: Fond za otvoreno društvo

Lokacija: Požarevac
Godina:  2009/2010.
Cilj projekta: Cilj ovog projekta predstavlja povećanje stepena aktivnog učešća mladih u životu lokalne zajednice, umanjenje problema i ispunjenje potreba mladih
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac kao nosilac
Donator: Biznis sektor: Banka Intesa, JP Toplifikacija i Dunav osiguranje

Naziv projekta: “Prevencija HIV/side i polno prenosivih infekcija, edukacijom zatvoreničke populacije KPZ Zabela i KPZ za žene u Požarevcu”
Lokacija: Požarevac
Godina: 2007/2012,
Cilj projekta:  “Smanjenje širenja HIV-a i polno prenosivih infekcija među zatvorskom populacijom u KPZ Zabela Požarevac i KPZ za žene Požarevac”
Realizacija projekta: Zavod za javno zdravlje Požarevac kao nosilac u partnerstvu sa Omladinom JAZAS-a Požarevac kao partnerom
Donator: Globalni fond za borbu protiv SIDE, Tuberkuloze i Malarije

Lokacija: Požarevac
Godina: 2010/2011.
Cilj projekta:  Jačanje PLHIV sektora u Republici Srbiji, kako bi se što potpunije obezbedila zaštita prava i interesa vulnerabilnih grupa”.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac kao nosilac
Donator: Globalni fond za borbu protiv SIDE, Tuberkuloze i Malarije

Lokacija: Požarevac,
Godina: april/jun 2010.
Cilj projekta: Unapređenje nivoa zdravstvene svesti, povećanjem dostupnosti informacija o psihoaktivnim supstancama, među učenicima i učenicama srednjih i osnovnih škola na teritoriji grada Požarevca i njihovih roditelja.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac kao nosilac u partnerstvu sa udruženjem Dobri ljudi iz Valjeva
Donator: Gradska uprava Požarevac

Lokacija: Požarevac,
Godina: maj/jun 2010.
Cilj projekta:  Unapređenje kvaliteta životne sredine, edukacijom i podizanjem nivoa svesti o upravljanju otpadom i reciklaži kako bi se smanjila količina otpada.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac kao nosilac
Donator: Gradska uprava Požarevac

Lokacija: Požarevac
Godina: maj/jul 2009.
Cilj projekta:  Unapređenje kvaliteta životne sredine, smanjenjem upotrebe plastičnih i papirnih kesa upotrebom ekoloških platnenih torbi.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac kao nosilac
Donator: Gradska uprava Požarevac


Naziv projekta: “Tradicionalni turnir u košarci – Tulba 2009“
Lokacija: Požarevac
Godina: april/maj 2009.
Cilj projekta:  Doprinos afirmaciji sporta kao lako dostupnog i poželjnog oblika omladinskog aktivizma među učenicima srednjih škola grada Požarevca.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac kao nosilac
Donator: Gradska uprava Požarevac

Lokacija: Požarevac, Kučevo
Godina: septembar 2008/mart 2009.
Cilj projekta:  Unapređenje zdravlja mladih, stvaranjem održivog sistema vršnjačke edukacije o prevenciji PPI i reproduktivnom zdravlju, u srednjim školama opštine Požarevac
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac kao nosilac sa partnerima Zavod za javno zdravlje Požarevac i Omladinskim savetom opštine Požarevac.
Donator: Ministarstvo omladine i sporta republike Srbije

Lokacija: Požarevac
Godina: 01.februar do 30.juna 2009. godine.
Cilj projekta: Uspostavljanje standarda ekološke edukacije mladih u školskim ustanovama i omogućiti praktičnu primenu tog znanja sa uključenjem šire javnosti
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac.
Donator: Fond za zaštitu životne sredine opštine Požarevac

Lokacija: Požarevac
Godina: avgust 2008/avgust 2009.
Cilj projekta:  Uspostavljanje standarda ekološke edukacije mladih u školskim ustanovama i omogućiti praktičnu primenu tog znanja sa uključenjem šire javnosti
Realizacija projekta: Centar za orijentaciju društva Beograd kao nosilac projekta sa Omladinom JAZAS-a Požarevac kao partnerom.
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije
 
Naziv projekta: “Formiranje razvojnog tima Omladinskog saveta za podršku i unapređenje rada NVO u opštini Požarevac“
Lokacija: Požarevac, Golubac
Godina: decembar 2007/mart 2008.
Cilj projekta: Podizanje kapaciteta i ostvarivanje napretka u radu i međusobnoj saradnji NVO na teritoriji opštine Požarevac kroz obučavanje mladih lidera o esencijalnim veštinama u menadžmentu organizacije.
Realizacija projekta: Omladinski savet opštine Požarevac kao nosilac projekta sa Omladinom JAZAS-a Požarevac kao partnerom.
Donator: Ministarstvo Omladine i sporta Republike srbije

Lokacija: Požarevac
Godina: 01. februar do 30. novembar 2007. godine
Cilj projekta: Opšti cilj projekta: Stvaranje prave i jasne slike o navikama i običajima mladih u Požarevcu sa akcentom na psihoaktivne supstance. Specifični ciljevi:
–       Unapređenje zdravlja mladih, kroz kviz znanja i pozorišnu predstavu o prevenciji psihoaktivnih supsatnci.
–       Odgovor na narko izazov izvođenjem  radionica osnovnih cirkuskih veština,
–       Podsticanje mladih na aktivizam i učešće u daljim projektnim aktivnostima, sprovođenjem promotivne kampanje među učenicima srednjih škola u gradu Požarevcu.
Realizacija projekta: Omladina JAZAS-a Požarevac.
Donator: Opština Požarevac

Lokacija: Omladinsko sportski kamp Đerdap, razvojno trenažni centar Tulba Požarevac, Bajina Bašta, Vrdnik, Golubac, Novi sad, Kragujevac, Kopaonik, Zlatibor, Gružansko jezero
Godina: 2002.-2006.
Cilj projekta: Edukacija učesnika sportskih kampova o bolestima zavisnosti-učesnici pored stečenih osnovnih znanja o bolestima zavisnosti, uče i validne načine suprotstavljanju pritisku vršnjaka, koji je najčešći uzrok otpočinjanja konzumacije psihoaktivnih supstanci kod mladih.
Edukacija o drogama specifično vezanim za sport-detaljno upoznavanje sa posledicama upotrebe anaboličkih androgenetskih steroida u sportu kao i pogubne posledice korišćenja alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci i njihovo odražavanje na postignute sportske rezultate.
Usmeravanje na mogućnosti primene sportskih vrednosti na druge aspekte svakodnevnog života (fer-plej, takmičarski duh, timski rad…).
Realizacija projekta:  Omladina JAZAS-a Požarevac kao nosilac.
Donator: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije