Stranke podržale platformu za mlade

[title h6=““] 133 organizacije civilnog društva su kroz jedinstvenu platformu za mlade uputile zahtev svim političkim partijama da se izjasne o budućem statusu Ministarstva omladine i iskažu svoj stav o tome na koji način će se nastaviti sa brigom o mladima u Srbiji. Organizacije su u platformi insistirale na postojanju…

pročitaj više

Platforma

  [title h6=““] 117 organizacija civilnog društva uz podršku brojnih neformalnih grupa, kancelarija za mlade i velikog broja pojedinaca aktivnih u omladinskoj politici u Srbiji, izlazi sa sledećom. PLATFORMOM Zahtevamo postojanje „sektora“ za omladinu u nekom od budućih Ministarstava koje će se pridržavati Zakona o mladima i u skladu sa…

pročitaj više