Platforma

 

[title h6=““]

117 organizacija civilnog društva uz podršku brojnih neformalnih grupa, kancelarija za mlade i velikog broja pojedinaca aktivnih u omladinskoj politici u Srbiji, izlazi sa sledećom.
PLATFORMOM
Zahtevamo postojanje „sektora“ za omladinu u nekom od budućih Ministarstava koje će se pridržavati Zakona o mladima i u skladu sa njim sprovoditi Nacionalnu strategiju za mlade i Akcioni plan koji su doneti u mandatu prethodnog saziva Vlade.
Sektor za omladinu ne sme da bude minimalizovan u budućem Ministarstvu, a budžetska izdvajanja za mlade ne smeju biti niža od dosadašnjih.
Buduće državno telo za mlade mora da ostane samostalna institucija koja će se sistematski i ozbiljno brinuti o mladima u Srbiji, i to kroz:
• Zakon o mladima
• Nacionalnu stragiju za mlade
• Akcioni plan za mlade
• Relevantan budžet za mlade ne manji od dosadašnjeg i transparentno trošenje tih sredstava
• Procese donošenja odluka, uz primenu odgovarajućih modela aktivne participacije mladih (strukturirani dijalog, ko-menadžment)
• Podršku idejama, programima i projektima osmišljenim od strane mladih i za mlade.
Civilni sektor vrši pritisak da se radi na punoj primeni donetih propisa, nadzoru i kontroli primene propisa i da se svi budući akti koji se tiču mladih donose u skladu sa postojećim i uz konsultaciju sa mladima.

[/title]

Ostavite odgovor