Potvrda kvaliteta rada organizacije – reAkreditovana

reAkreditovana

[title h6=““]

Kao dugogodišnja članica NAPOR-a – Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada, Omladina JAZAS-a Požarevac svojim radom osigurava kvalitetano sprovođenje programa omladinskog rada. U predhodnom periodu njen rad je praćen od strane dvoje akreditora NAPOR-a.

[/title]
[title h6=““]

Omladina JAZAS-a Požarevac je uspešno reAkreditovana na period do 2017. godine za sprovođenje i unapređenje standarda omladinskog rada.
Osim uspešne REakreditacije organizacija je dobila i prvog licenciranog omladinskog radnika Zorana Jovića, koji je prošao proces validacije predhodno stečenih kompetencija.

[/title]
[title h6=““]

Na konferenciji u okviru projekta „Uloga civilnog društva i omladinskog rada u borbi protiv diskriminacije“ koji su organizovali Centar za omladinski rad i NAPOR, dodeljeni su sertifikati članicama koje su akreditovane, kao i sertifikati omladinskim radnicima/ama koji su prošli proces validacije predhodno stečenih kompetencija.

Govornici na Konferenciji bili su predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Pokrajinskog sekreterijata za sport i omladinu, ali i predstavnici organizacija civilnog društva. Iz prve ruke su preneti primeri dobre prakse i izazovi sa kojima se omladinski radnici/ce susreću u radu sa mladima, sa naglaskom na mladima iz osetljivih društvenih grupa.
Kao rezultat projekta predstavljeni su i kratkometražni filmovi pod objedinjenim nazivom „Mravi“, namenjeni populaciji od 7 do 97 godina, koji na slikovit način predstavljaju primere diskriminacije i načine kako se boriti protiv nje.

[/title]