Omladina JAZAS-a Požarevac akreditovana za omladinski rad – jedina u regionu

[title h6=““]

Ekološko-goranski centar u Sremskim Karolvcima, 6. i 7. oktobra ugostio je učesnike evaluativnog sastanka koji je vrednovao primenu i testirao mehanizame za osiguranje kvaliteta omladinskog rada, koji se po prvi put sprovodi u Srbiji. Sastanak je organizovala Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, u okviru projekta “Da li mehanizmi drže vodu i kada majstori odu”, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

[/title]
[title h6=““]

Evaluativni sastanak okupio je 34 učesnika, predstavnika prve generacije akreditora/ki programa omladinskog rada i akreditovanih organizacija. Učesnici ovog nacionalnog sastanka dali su preporuke za unapređenje mehanizama, čijom se primenom podiže celokupan kvalitet programa i usluga za mlade. A to pre svega znači, osiguranje sigurnosti i zaštite mladih, podsticanje aktivnog učešća mladih i dugoročnog praćenja razvoja mlade osobe, kroz promociju univerzalnih vrednosti i zalaganje za unapređenje sistemske brige o mladima Srbije, koji uključuje sve odgovorne za razvoj mladih, ali i unapređenje njihovih kompetencija i poštovanje etičkog kodeksa omladinskih radnika/ca.

Učesnici su uz vođenje 4 facilitatora NAPORa: Jovanović Jelenu, Savić Milovana, Stojanović Jelenu i Maletin Nenada, analizirali i vrednovali:

[/title]
[title h6=““]

obuka za sprovođenje standarda i za akreditaciju?
primenjivost kreiranih standarda?
proces akreditacije?
izdavanje akreditacije članicama NAPOR?
i usaglasili se oko zajedničkih preporuka za unapređenja ovog važnog procesa za bezbedno i podržavajuće okruženje za mlade Srbije. Ovime je učinjen još jedan korak ka standardizaciji i osiguranju kvaliteta omladinskog rada u Srbiji, jer je unapređen mehanizam akreditacije kompetentnih i odgovornih organizacija mladih i za mlade. Sa ovim preporukama NAPOR započinjanje novi krug akreditacije, koji će proglasiti i drugu generaciju organizacija akreditovanih za primenu i unapređenje standarda omladinskog rada.

[/title]

Ostavite odgovor