Please go to the Menu section, create a menu and then select the newly created menu from the Theme Locations box from the left.
advert
Omladina JAZAS-a Požarevac

Omladina JAZAS-a Požarevac

Seminar „Zdravo okruženje“ – uticaj životne sredine na zdravlje

seminar

Od 15. do 17. oktobra u Velikom Gradištu je održan seminar „Zdravo okruženje“ koji Omladina JAZAS-a Požarevac realizuje u okviru projekta „Pokaži šta znaš, ali baš!“ u partnerstvu sa KZM Veliko Gradište, ZZJZ Požarevac i Ekološko Društvo Obruč a finansira Ministarstvo omladine i sporta, Republika Srbija.

Šesnaest mladih je prošlo kroz predavanja i radionice o uticaju zagađene životne sredine na zdravlje ljudi, o faktorima rizika, o reciklaži, o opasnom i komunalnom otpadu, kao i o načinima organizovanja u zajednici i sprovodjenju ekoAkcija.

Dalji zadatak mladih je da osmisle i postave specijalne kontejnere za elektični-elektronski i drugi otpad u svojoj sredini i time će u budućnosti ostvariti profit i ulagati u dalju izradu kanti za selekciju otpada.

Zapretite nas:

No comments yet.

Add a comment

Choose language / Prevodi

EnglishSerbian