Projekat „Udruženja mladih i za mlade u borbi protiv diskriminacije“

diskriminacija

[title h6=““]

Evro Atlanska Inicijativa, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada i Centar za omladinski rad vam predstvaljaju animirane klipove “Mravi” čija je osnovna svrha promocija ljudskih prava, sa fokusom na ulogu omladinskog rada u borbi protiv diskriminacije.

[/title]

[title h6=““]

Animirani klipovi sastavni su deo projekta „Udruženja mladih i za mlade, u borbi protiv diskriminacije“.
Na youtube ukucajte „Marko i Margarita“ i „Mika i Marta“. Obavezno pogledajte!

[/title]