Novi Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Ministarstvo omladine i sporta

[title h6=““]

Ministarstvo omladine i sporta raspisalo je 14. maja novi Javni konkurs za finansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade. Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana, odnosno do 29. maja 2015. godine.
Sektor za omladinu će tokom trajanja novog konkursa organizovati „otvorena vrata“ za konsultacije u vezi objavljenog konkursa sa zainteresovanim podnosiocima projekata 19. i 22. maja 2015. godine u periodu od 12.30 do 15 časova. Zainteresovani mogu da se prijave na mejl konkursi.omladina@mos.gov.rs uz napomenu za koji se datum prijavljuju. Nakon prijave, Sektor za omladinu će podnosiocima prijave poslati mejl sa dodatnim detaljima.
Pravo učešća na konkursu :
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije i koja su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta;
Konkursna dokumentacija:
Smernice za podnosioce projekata i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi:
www.mos.gov.rs
a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs.
Podsećamo da je Ministarstvo omladine i sporta je u okviru istoimenog konkursa objavljenog 28. februara na osnovu predloga komisije odabralo 39 projekata koje će finansirati u ukupnom iznosu od 97.524.455,40 dinara. Sredstva za projekte po novoraspisanom konkursu iznose do 62.475.544,60 dinara.
Sredstva po ovim konkursima u ukupnom iznosu od 160.000.000,00 obezbeđena su u budžetu Republike Srbije, na osnovu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) u okviru razdela 29. – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, program 1302 Omladinska politika u oblastima omladinskog sektora, programska aktivnost 0001 Podrška mladima u obrazovanju, vaspitanju, zapošljavanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2015. godinu.

[/title]