Konkurs za omladinske projekte

mladi

[title h6=““]

Resurs centar za Podunavski okrug, Omladina JAZAS-a Požarevac uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje:

[/title]

[title h6=““]

K O N K U R S
za finansiranje
OMLADINSKIH PROJEKATA
U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA, VOLONTERIZMA i HUMANOSTI MLADIH

[/title]

[title h6=““]

PODUNAVSKI OKRUG,

[/title]

[title h6=““]

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Resurs centar za Podunavski okrug, Omladina JAZAS-a Požarevac vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata „MLADI SU ZAKON“.

[/title]
[title h6=““]

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam, volonterizam i humanost mladih širom Srbije!

[/title]
[title h6=““]

TEMA KONKURSA:

[/title]
[title h6=““]

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje:

[/title]
[title h6=““]

promovišete solidarnost i humanost
učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme
i/ili organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima
učestvujete u akcijama zaštite životne sredine
promovišete međugeneracijsku saradnju
promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
promovišete zdrave i bezbedne stilove života
podstičete preduzetnički duh kod mladih

[/title]
[title h6=““]

NAPOMENA: S’ obzirom na prirodnu katastrofu koja je zadesila Srbiju i potrebe sanacije posledica polava, neophodo je da svaki omladinski projekat bude i humanitarnog karaktera i bude na neki način usmeren na područja pogođena poplavama.

[/title]
[title h6=““]

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

[/title]
[title h6=““]

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Podunavskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

[/title]
[title h6=““]

Napomena za vas: ukoliko želite da se prijavite kao registrovano udruženje mladih, Resurs centar za Podunavski okrug, Vas može informisati o upisu u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta. Tokom trajanja programa, biće neophodno da budete evidentirani da biste ušli u proceduru izbora omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

[/title]
[title h6=““]

KAKO DA SE PRIJAVITE?

[/title]
[title h6=““]

Prijavite se na Konkurs slanjem popunjenog obrasca za pisanje predloga omladinskog projekta do 25. jula 2014. godine na email: konkurs@jazaspozarevac.org, ili poštom na sledeću adresu: Omladina JAZAS-a Požarevac, Stari korzo 36/22, 12000 Požarevac, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

[/title]
[title h6=““]

Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti

[/title]
[title h6=““]

OVDE – u ZIP fajlu ili pojedinačno: Tekst, Smernice i Obrazac

[/title]
[title h6=““]

ili na omladinskom Internet portalu: www.mos.gov.rs/mladisuzakon, a za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs možete se obratiti: Omladina JAZAS-a Požarevac, Stari korzo 36/22, Požarevac putem elektronske pošte na email: konkurs@jazaspozarevac.org ili telefonom na broj: 0604183121.

[/title]
[title h6=““]

Prijavi se na konkurs koji traje od 18. juna do 25. jula 2014. godine!

[/title]
[title h6=““]

BUDI HUMAN!
AKTIVIRAJ SE i Ti!

[/title]

Ostavite odgovor