Azbuka Evrope II – nove aktivnosti

[title h6=““]

Aktivnosti u okviru projekta Azbuka Evrope II koji se sprovodi u opštini Petrovac na Mlavi su nastavljeni 01.marta 2013. godine interjuom za odabir polaznika za obuku i jednodnevni edukativni izlet u Temišvar, u prostorijama srednje škole Mladost. Svi prijavljeni učenici/ce su u razgovoru sa predstavnicima OJP i direkcije za omladinu i sport PT imali priliku da kažu šta ih motiviše da učestvuju u projektu koji se bavi Evropskim vrednostima.

Na konferenciji za medije koja je održana u svečanoj sali opštine Petrovac na Mlavi javnosti su prenete informacije o aktivnostima u okviru projekta. Šta je urađeno u proteklom periodu i šta se sve planira do kraja ralizacije projekta.

[/title]

Ostavite odgovor