Please go to the Menu section, create a menu and then select the newly created menu from the Theme Locations box from the left.
advert
Omladina JAZAS-a Požarevac

Omladina JAZAS-a Požarevac

Konkurs za omladinske projekte

mladi

Resurs centar za Podunavski okrug, Omladina JAZAS-a Požarevac uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje:

K O N K U R S
za finansiranje
OMLADINSKIH PROJEKATA
U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA, VOLONTERIZMA i HUMANOSTI MLADIH

PODUNAVSKI OKRUG,

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Resurs centar za Podunavski okrug, Omladina JAZAS-a Požarevac vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata „MLADI SU ZAKON“.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam, volonterizam i humanost mladih širom Srbije!

TEMA KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje:

promovišete solidarnost i humanost
učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme
i/ili organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima
učestvujete u akcijama zaštite životne sredine
promovišete međugeneracijsku saradnju
promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
promovišete zdrave i bezbedne stilove života
podstičete preduzetnički duh kod mladih

NAPOMENA: S’ obzirom na prirodnu katastrofu koja je zadesila Srbiju i potrebe sanacije posledica polava, neophodo je da svaki omladinski projekat bude i humanitarnog karaktera i bude na neki način usmeren na područja pogođena poplavama.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Podunavskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Napomena za vas: ukoliko želite da se prijavite kao registrovano udruženje mladih, Resurs centar za Podunavski okrug, Vas može informisati o upisu u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta. Tokom trajanja programa, biće neophodno da budete evidentirani da biste ušli u proceduru izbora omladinskih volonterskih projekata koji će biti finansirani. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavite se na Konkurs slanjem popunjenog obrasca za pisanje predloga omladinskog projekta do 25. jula 2014. godine na email: konkurs@jazaspozarevac.org, ili poštom na sledeću adresu: Omladina JAZAS-a Požarevac, Stari korzo 36/22, 12000 Požarevac, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti

OVDE – u ZIP fajlu ili pojedinačno: Tekst, Smernice i Obrazac

ili na omladinskom Internet portalu: www.mos.gov.rs/mladisuzakon, a za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs možete se obratiti: Omladina JAZAS-a Požarevac, Stari korzo 36/22, Požarevac putem elektronske pošte na email: konkurs@jazaspozarevac.org ili telefonom na broj: 0604183121.

Prijavi se na konkurs koji traje od 18. juna do 25. jula 2014. godine!

BUDI HUMAN!
AKTIVIRAJ SE i Ti!

Zapretite nas:

No comments yet.

Add a comment

Choose language / Prevodi

EnglishSerbian