Konkurs za omladinske volonterske projekte – MLADI SU ZAKON

[title h6=““]

Ресурс центар за браничевски и подунавски округ, Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац у сарадњи са Младим истраживачима Србије, Регионалном развојном агенцијом браничево-подунавље, Градом Пожаревац, Општином Велико Градиште, Браничевским управним округом, Одредом извиђача 10. октобар Велика Плана и УГ „Urban Stream“ Пожаревац и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН расписује

[/title]
[title h6=““]

КОНКУРС

за финансирање

ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ

[/title]
___________________________________________________________________________
[title h6=““]

Ако сте креативни, храбри, хумани, ако желите да омогућите квалитетнији живот вршњацима, младима али и другим суграђанима у својој локалној заједници и имате између 15 и 30 година, учествујте у програму МЛАДИ СУ ЗАКОН који се реализује осму годину заредом у циљу подстицања активизма и волонтирања младих широм Србије!

[/title]

[title h6=““]

ТЕМЕ КОНКУРСА:

[/title]

[title h6=““]

Конкурс је намењен вама, креативним младим људима који кроз активно учешће младих и волонтерско ангажовање желите да у својој локалној средини:

 • Учествујете у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време или других простора од јавног интереса и/или организујете активности за локалну заједницу, а нарочито за младе у тим просторима.
 • Учествујете у акцијама заштите животне средине (нпр. кампање за скретање пажње на уочени проблем, промотивне акције чишћења и уређења јавних површина, едукације о заштити животне средине…).
 • Промовишете међугенерацијску сарадњу (активности које организујете могу да укључе и млађе, односно старије од вас, нпр. радионице са претшколцима…).
 • Промовишете разумевање, толеранцију и једнаке шансе за све младе (нека ваше активности буду отворене за све, укључите младе из различитих мањинских и етничких група, младе са тешкоћама у развоју…).
 • Промовишете здраве и безбедне стилове живота (нпр. активности у природи, кампање о репродуктивном здрављу, о безбедности на интернету, едукативне радионице о превенцији вршњачког насиља и слично…).
 • Организујете ИКТ едукацију (ИКТ – информационе и комуникационе технологије тј. активности усмерене ка вашим вршњацима, старијима…)
 • Промовишете солидарност и хуманост (према социјално угроженим групама, особама са инвалидитетом, мигрантима и другим угроженим групама).

[/title]
[title h6=““]

ШТА СУ ОМЛАДИНСКИ ВОЛОНТЕРСКИ ПРОЈЕКТИ (ОВП)?

[/title]

[title h6=““]

Под омладинским волонтерским пројектима се подразумевају краткорочне волонтерске активности које доприносе позитивним променама у локалној заједници и које пружају одговор на проблеме и потребе друштва, а које реализују млади узраста 15 до 30 година. Активности у ОВП су отворене за све младе људе без обзира на порекло, пол, националност или другу особеност, непрофитне су и у складу са Законом о младима и Националном стратегијом за младе.

[/title]

[title h6=““]

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

[/title]

[title h6=““]

На конкурс се могу пријавити удружења младих[1] и неформалне омладинске групе састављене од најмање пет чланова, као што су ђачки или студентски парламенти, разне омладинске секције и друге групе младих са територије браничевског и подунавског округа. Неформалне омладинске групе морају имати минимум једну пунолетну особу.

[/title]

[title h6=““]

ИЗНОС СРЕДСТАВА, ВРЕМЕ ПРИМЕНЕ И ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА

[/title]

[title h6=““]

Предложени омладински волонтерски пројекти би требало да буду спроведени у периоду од 12. августа до 31. октобра 2017. године.

Вредност једног омладинског волонтерског пројекта може износити између 30.000,00 и 100.000,00 динара.

Још неколико важних напомена за вас:

 • Организатор конкурса задржава право да новчани износ средстава потребних за реализацију пројеката кроз преговоре са подносиоцем обрасца за писње предлога омладинског пројекта, умањи уколико процени да је предложени износ средстава непотребан за њихову реализацију, али не мање од минималног износа.
 • Прихватљиви трошкови су сви они трошкови који су неопходни за реализацију омладинских волонтерских пројеката и директно доприносе остваривању планираних резултата.
 • Трошкови који неће бити финансирани из буџета пројекта су: хонорари учесника, куповина техничке опреме, куповина или штампање промотивних материјала којима се нарушава здравље или се промовише неприхватљив стил живота.

[/title]
[title h6=““]

ВРЕДНОВАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

[/title]
[title h6=““]

 • Јавни интерес омладинског волонтерског пројекта (тачка 2.1. обрасца) – максимално 10 бодова од 100
 • Број младих укључених у омладински волонтерски пројекат (тачка 2.2. обрасца) – максимално 20 бодова од 100
 • Остваривост омладинског волонтерског пројекта (тачка 2.3. обрасца) – максимално 20 бодова од 100
 • Могућност финансирања (тачка 3 обрасца) – максимално 10 бодова од 100
 • Очекивани резултати, утицај на циљну групу, иновативност и одрживост омладинског волонтерског пројекта  (тачка 4 обрасца) – максимално 40 бодова од 100

[/title]
[title h6=““]

KAKO ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?

[/title]

[title h6=““]

Пошаљите попуњен ОБРАЗАЦ за писање предлога идеје омладинског волонтерског пројекта до 18. јула 2017. године на е-пошту: konkurs@jazaspozarevac.org, са насловом маила „МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на конкурс“ или поштом на следећу адресу: Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац, Боже Димитријевића 53, 12000 Пожаревац, са назнаком: „МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на конкурс“.

Уколико ваш предлог пројектне идеје прође административну проверу и буде позитивно оцењен од стране Комисије, улазите у наредну фазу која подразумева развијање пројектне идеје у коначан предлог омладинског волонтерског пројекта. Ту вам ресурс центар помаже организовањем једнодневног  Семинара за унапређење пројектне идеје и пружањем менторске подршке да развијете коначан предлог пројекта који шаљете ресурс центру најкасније до 09. августа 2017. године.

[/title]

[title h6=““]

КОНАЧАН ОДАБИР ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ

[/title]

[title h6=““]

Након достављања коначног предлога пројекта, комисија коју формира Ресурс центар за браничевски и подунавски округ одабраће најмање 8 омладинских волонтерских пројеката који ће бити финансирани у браничевском и подунавском округу.

Коначни резултати конкурса, односно предлози ОВП који ће бити финансирани биће објављени до 12. августа 2017. године.

Све учеснике конкурса Ресурс центар за браничевски и подунавски округ ће обавестити о резултатима, а листа удружења младих и неформалних омладинских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани биће објављена на сајту Ресурс центра www.jazaspozarevac.org, затим на сајту Министарства омладине и спорта www.mos.gov.rs, омладинском порталу www.mladisuzakon.rs,  као и сајту Националног програма волонтирања младих www.kampovi.mis.org.rs.

Свим одабраним удружењима младих и неформалним омладинским волонтерским групама биће обезбеђена техничко-стручна и финансијска подршка од стране Ресурс центра за браничевски и подунавски округ.

[1] Удружење младих мора бити уписано у Јединствену евиденцију Министарства омладине и спорта Републике Србије

[/title]

[title h6=““]

Све информације можете добити путем маил адресе jazasinfo@gmail.com

[/title]

Ostavite odgovor