Uspelo anketiranje o EU

ankete

[title h6=““]

Zahvaljujući pomoći stručnih službi srednjih škola, đačkim parlamentima, volonterima OJPožarevac završena je jedna od aktivnosti u okviru projekta Azbuka EU, koji se finansira iz budžeta Republike Srbije-Kancelarija za evropske integracije, anketiranje mladih o njihovim stavovima evropskim integracijama, šta EU pruža mladima, kako da mladi iskoriste fondove..

[/title]
[title h6=““]

Anketirano je preko 1200 mladih, a njihovi odgovori će biti stručno obrađeni i rezultati publikovani i prosleđeni relevantnim činiocima.

[/title]

Ostavite odgovor