Please go to the Menu section, create a menu and then select the newly created menu from the Theme Locations box from the left.
advert
Omladina JAZAS-a Požarevac

Omladina JAZAS-a Požarevac

Radionice Azbuka Evrope I u Petrovcu na Mlavi

Radionice u okviru projekta „Azbuka Evrope I“ realizovane su 7. i 8. marta u Petrovcu na Mlavi koje su organizovale, Omladine JAZAS-a Požarevac i Regionalne razvojne agencije Braničevo-Podunavlje, a sve finansijski pomogli opština Petrovac na Mlavi i JU direkcija za omladinu i sport Petrovac na Mlavi.
Dvodnevne radionice su održane u srednjoj školi Mladost, a polaznici su bili, mladi škole kao i osnove škole Bata Bulić, i sadržale su informacije o programima i mogućnostima koje Evropska Unija pruža mladima.
Polaznici radionica će u aprilu mesecu posetiti u okviru fakultativnog izleta grad Temišvar, u Rumuniji.

Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn1Share on Google+0Email this to someone

No comments yet.

Add a comment

Choose language / Prevodi

EnglishSerbian