Održan trening „EVS Supermen“ – za Evropski volonterski servis

[title h6=““]

Omladina JAZAS-a Požarevac je imala svog učesnika na treningu za Evropski volonterski servis u nameri da se akredituje za primanje i slanje volontera u okviru EVS projekata. Predstavnik Omladine JAZAS-a požarevac je bio Zoran Jović.

O treningu za supervizore i mentore EVS volontera

Četvorodnevni intenzivni trening za organizacije/opštine/KZM iz srbije koje su akreditovane, ili su procesu akreditacije, ili su ozbiljne u nameri da započnu proces akreditacije za evropski volonterski servis (više informacija o EVS-u možete pronaći na: http://www.mladiuakciji.rs/o_evs-u.php).
Cilj intenzivnog treninga je bio povećanje kvaliteta realizacije EVS aktivnosti u srbiji, kroz razvoj kompetenci (znanja, veština i stavova) ključnih aktera koji su uključeni u podršku EVS volonterima/kama (mentori/ke, supervizori/ke i koordinatori/ke EVS projekata) koji/e iz EU borave u srbiji, kao i volonterima/kama iz Srbije koji/e su na servisu u zemljama EU.

[/title]
[title h6=““]

Trening je održan u Beogradu, 20-23. februar, i pomogao je učesnicima/cama da:
• bolje razumeju elemente akreditacije za EVS
• uoče i razumeju elemente kvaliteta evs projekta
• bolje razumeju koncept EVS-a kao učenja tokom volonterske službe;
• poboljšaju organizacijske veštine potrebne za efikasnu saradnju u međunarodnom kontekstu, sa organizacijama iz EU (u okviru evs projekata);
• razmisle o ulogama, odgovornostima i izazovima organizacija koje šalju/primaju odn. planiraju da šalju/primaju volontere u okviru EVS-a;
• podrže prepoznavanje neformalnog učenja kroz EVS, putem „Youthpass”-a
• razjasne nejasnoće i specifične oblasti u okviru EVS-a.

[/title]
[title h6=““]

O projektu u okviru kog je trening realizovan

[/title]
[title h6=““]

Grupa „hajde da…“, u saradnji sa organizacijama BalkanIDEA iz Novog Sada i Edukativni centar iz Kruševca, kao zvanično imenovanim kontakt tačkama za Program Evropske unije „Mladi u akciji“, realizuje aktivnosti koje za cilj imaju podizanje kapaciteta organizacija, opština i KZM iz srbije, radi kvalitetnije realizacije međunarodnih omladinskih projekata u okviru Programa „Mladi u akciji“ EU. projekat je pokrenut nakon velikog uspeha mladih iz Srbije u Programu „Mladi u akciji“ EU u 2012.g, sa 60 odobrena projekata, više od 100 projekata na kojima su domaće organizacije/KZM bile partneri organizacijama/institucijama iz eu, i 43 organizacije/KZM akreditovanih za slanje i primanje volontera/ki u okviru Evropskog volonterskog servisa.
Srbija je trenutno jedan od najvećih korisnika programa EU na centralizovanom nivou!

[/title]

Ostavite odgovor