Please go to the Menu section, create a menu and then select the newly created menu from the Theme Locations box from the left.
advert
Omladina JAZAS-a Požarevac

Omladina JAZAS-a Požarevac

Mladi iz Petrovca u Temišvaru

Završna aktivnost u okviru projekta Azbuka Evrope I, koji je realizovala OJPožarevac, a finansijski pomogla JU Direkcija za omladinu i sport Petrovac i opština Petrovac, jednonevni izlet u Temišvar. Posle završenih anketa o poznavanju Evropske Unije, radionica, došao je red na najaktraktivniju aktivnost u okviru projekta, izlet u Temišvar. Sa vodičem, grupa mladih učesnika projekta, učenika/ca Osnovne škole „Bata Bulić“ i srednje škole „Mladost“, imala je prilike da se susretne sa istorijom i sadašnošću Temišvara, ali Srpskog življa u Temišvaru i okolini.

Zapretite nas:

No comments yet.

Add a comment

Choose language / Prevodi

EnglishSerbian