Please go to the Menu section, create a menu and then select the newly created menu from the Theme Locations box from the left.
advert
Omladina JAZAS-a Požarevac

Omladina JAZAS-a Požarevac

Konkurs za Volontera godine „NAvolonteraJ”

konkurs

Nagrada će se dodeljivati pojedincima za istaknut volonterski rad i zalaganje na promociji volonterizma u društvu i među mladima. Omladina JAZAS-a Požarevac je u šesnaestoj godini svog postojanja odlučila da ustanovi Nagradu za volontera godine „NAvolonteraJ”, koja će se dodeljivati istaknutim pojedincima za volonterski rad i zalaganje na promociji volonterizma u društvu i medju mladima.

Tokom šesnaest godina rada sa mladima i za mlade OJ Požarevac je od male grupe mladih koji su se udružili da prošire znanje o zaštiti od HIV-a, prerasla u organizaciju koja u svakom smislu i na svakom mestu brine o svakom segmentu razvoja i napredovanja mladih. Organizacija je danas Akreditovana za primenu i unapređenje standarda omladinskog rada. Kako je veliki broj mladih kroz rad u organizaciji ostavilo svoj ogroman doprinos u volontiranju, ovo je najmanji korak ka zahvalnosti i podsticanju mladih na volontiranje.

KONKURS se raspisuje na Međunarodni dan Volontera 5. decembar, koji se obeležava u svetu kao podsećanje na dan kada je 1970. godine stvoren Program Ujedinjenih nacija za volontere. Cilj je podstaći što veći broj ljudi da ponude svoje volonterske usluge. Ljudi dobre volje, kako ih nazivaju, za svoj rad ne očekuju materijalnu nadoknadu, sem moralnih i društvenih satisfakcija, a pomaganje i posvećivanje vremena drugima smatraju izrazom ljudske humanosti, solidarnosti i uzajamnosti, kao i osećanjem odgovornosti za svoju zajednicu.

Omladina JAZAS-a Požarevac Vas poziva da nominujete osobu koju smatrate dostojnom ove nagrade. Pravo da nominuju imaju pravna i fizička lica bez ograničenja, a mogu se nominovati svi mladi ljudi od 15 do 30 godina sa područja grada Požarevca.

Molimo Vas da popunjeni formular za nominacije dostavite do utorka, 31. decembra 2013. u ponoć, na adresu office@jazaspozarevac.org.

(Ukoliko imate problema sa preuzimanjem formulara, formular možete preuzeti i na sledećoj adresi >>>

Zapretite nas:

No comments yet.

Add a comment

Choose language / Prevodi

EnglishSerbian