Please go to the Menu section, create a menu and then select the newly created menu from the Theme Locations box from the left.
advert
Omladina JAZAS-a Požarevac

Omladina JAZAS-a Požarevac

Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice

jazas-karlovci

Drugi modul projekta „Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice“ održan je u organizaciji KOMS-a (Krovna organizacija mladih Srbije) u Sremskim Karlovcima od 16.01.2015 do 18.01.2015. Cilj modula je bio jačanje kapaciteta udruženja mladih i za mlade kako bi imali održiv uticaj na lokalne zajednice. Na ovom modulu učesnici su mapirali potrebe mladih u svojim sredinama i naučili kako da ih ostvare kroz procese javnog zagovaranja, izrade predloga praktičnih politika i učešća u procesima donošenja odluka.
Učesnica II modula iz Omladine JAZAS-a Požarevac je Stanislava Stojanović.

III modul se takođe održava u Sremskim Karlovcima u Ekološkom centru Radulovački, a teme koje ćemo obrađivati u toku modula su: pokretanje akcije, umrežavanje, volonterski menadžment, kreiranje poruke, društvene mreže i rečnik omladinske politike. Predstavnik organizacije na modulu je Zoran Jović.

jazas-karlovci-1

Zapretite nas:

No comments yet.

Add a comment

Choose language / Prevodi

EnglishSerbian