Please go to the Menu section, create a menu and then select the newly created menu from the Theme Locations box from the left.
advert
Omladina JAZAS-a Požarevac

Omladina JAZAS-a Požarevac

Danas je Dan Evrope

Danas se obeležava Dan Evrope, jer je 9. maja 1950. godine tadašnji francuski šef diplomatije Rober Šuman postavio temelje za stvaranje ujedinjene Evrope.

Pre 64 godine, neposredno posle Drugog svetskog rata, u vreme kada je još vladalo duboko nepoverenje između vekovnih neprijatelja Francuske i Nemačke, Šuman je objavio dokument koji će ostati zapamćen kao „Šumanova deklaracija“, u kojem je predložio formiranje neke vrste evropske federacije kao sredstva za očuvanje mira.
Deklaracija je bila predlog bivšim neprijateljima: Francuskoj i Nemačkoj, da uspostave organizaciju koja će zajednički upravljati njihovim industrijama uglja i čelika, da se rat u Evropi nikada ne bi ponovio.
Predlog je doveo do stvaranja Evropske zajednice za ugalj i čelik, prethodnice Evropske ekonomske zajdnice, odnosno današnje EU.
Šumanov plan se danas smatra začetkom procesa evropskih integracija, a Šuman ocem današnje Evropske unije.
Inicijativi za kreiranje Evropske zajednice za ugalj i čelik priključile su se, pored Francuske i Nemačke, i Italija, Belgija, Danska i Holandija.
Godinu dana kasnije, 18. aprila 1951. godine, potpisan je Pariski ugovor, kojim je osnovana prva od tri evropske zajednice. Kasnije je, Rimskim ugovorom iz 1957. godine, osnovana Evropska ekonomska zajednica, a potpisivanjem Mastrihtskog ugovora 1992. godine nastala je Evropska unija.
Evropski savet je 1985. godine odlučio da se dan objavljivanja deklaracije, 9. maj, obeležava kao Dan Evrope, ne samo u EU, već i širom sveta.
Omladina JAZAS-a Požarevac se svojim aktivnostima trudi da prvenstveno mladim ljudima, pokaže na prednosti ali i neke od nedostataka EU i članstva srbije u njoj.

Zapretite nas:

No comments yet.

Add a comment

Choose language / Prevodi

EnglishSerbian