Konkurs za stipendije za program razmene učenika u Nemačkoj

stipendije

[title h6=““]

Interkutlura, u saradnji sa AFS Nemačka i Fondacijom Baden-Virtemberg, raspisuje konkurs za dve stipendije za godišnji program razmene učenika srednjih škola u Nemačkoj u školskoj 2014-15. Stipendija pokriva troškove u visini 4.230 evra od pune cene programa koja iznosi 5.530 evra.

[/title]
[title h6=““]

Uslovi konkursa:

[/title]
[title h6=““]

državljanin Republike Srbije, koji ima prebivalište u Srbiji i pohađa školu u Srbiji
rođen između 15.03.1996. i 15.03.1999.
redovan učenik srednje škole
minimum vrlo dobar uspeh u poslednje dve školske godine
znanje nemačkog jezika
aktivan u školi i vanškolskim aktivnostima

[/title]

[title h6=““]

Način prijavljivanja:

[/title]
[title h6=““]

Zainteresovani kandidati treba da popune i pošalju onlajn prijavu. Registracija i pristup prijavi vrši se preko sajta Interkulture www.afs.org.rs. Pored toga, potrebno je da kandidati napišu motivaciono pismo ne kraće od jedne i ne duže od dve kucane strane, koje će posalti u prilogu imejla na adresu info.interkultura@afs.org. U pismu treba da iznesu svoje motive za učešće u ovom programu, očekivanja od programa i razloge zbog kojih smatraju da su dobri kandidati za stipendiju.

[/title]

[title h6=““]

Izbor stipendista:

[/title]
[title h6=““]

Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uslove konkursa biće pozvani na selekciju u februaru. Obaveštenje o užem izboru kandidata biće poslato svim učesnicima selekcije u martu, a konačni rezultati u maju.

[/title]

Ostavite odgovor