ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ у оквиру КОНКУРСA за финансирање ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ АКЦИЈА у Петровцу на Млави

 

 

   

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ

 

у оквиру

КОНКУРСA за финансирање

ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ АКЦИЈА

У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ

кроз пројекат „Активирај се, не буди посматрач“

на подручју Општине Петровац на Млави

 

 

Задатак Комисије је био да изврши проверу испуњености услова за учешће на конкурсу, обави стручни преглед, вреднује предложене омладинске волонтерске идеје и спроведе поступак одабира омладинских волонтерских идеја којим се подстичу активизам и волонтеризам младих у складу са Законом о младима, Националном стратегијом за младе и Локалним акционим плановима а на основу критеријума дефинисаних конкурсом.

 

На Конкурсу за финансирање омладинских волонтерских акција у циљу подстицања активизма и волонтеризма младих кроз пројекат „Активирај се, не буди посматрач“ је укупно одабрано седам ( 7 ) пријава.

 

Преглед пријава пристиглих на конкурс које су изабране за подршку

 

РБ Референтни број пријаве Назив  подносиоца пријаве Школа / удружење подносиоца пријаве Назив омладинске волонтерске акције
1 ОВА 01

 

Еко Букум ОШ Мирослав Букумировић Букум Пеш смеће неће
2 ОВА 02  

Такозвани инжињери

ОШ Ђура Јакшић Кутак за шачки тренутак
3 ОВА 03  

Весници активизма

ОШ Бата Булић Игром до осмеха
4 ОВА 04  

Културни водичи

ОШ Јован Шербановић Међународна чајанка
5 ОВА 05  

Спортисти

ОШ Жарко Зрењанин Израда стаклене полице за пехаре
6 ОВА 06  

Шербановићеви дизајнери

ОШ Јован Шербановић Акција – реакција
7 ОВА 07  

За нашу животну средину

ОШ Професор Брана Пауновић ДЕПОније
8 ОВА 08  

 

9

 

ОВА 09
10

 

ОВА 10

 

На основу ранг листе пријава,  Комисија је предложила да следећим удружењима младих и неформалним групама младих буде обезбеђена подршка од стране Омладине ЈАЗАС-а Пожаревац и Културно-просветног центра Петровац на Млави, кроз менторство/обуку из области волонтеризма и активизма (развијање пројектних идеја) и управљања циклусом реализације акција,  у оквиру пројекта „Активирај се, не буди посматрач“.

 

 

 Датум: 21.04.2023. године