Zakon o mladima na okruglom stolu


[title h6=““]

Šef Odseka za saradnju sa mladima u Ministarstvu omladine i sporta Zorica Labudović predstavila je 04.10.2011 u prostorijama hotela Dunav u kongresnoj sali u Požarevcu, Zakon o mladima na okruglom stolu.

[/title]
[title h6=““]

Zahvaljujući usvajanju prvog Zakona o mladima u istoriji naše zemlje, stvoren je održiv institucionalni okvir za brigu o mladima, kao što je predviđeno Nacionalnom strategijom za mlade. Zakonom o mladima koji je usvojen u Međunarodnoj godini mladih, stvoreni su uslovi za podršku aktivnim mladim ljudima i njihovim idejama da kroz inicijative i lokalne volonterske akcije unaprede i poboljšaju svoj status u sredini u kojoj žive. Tako se trenutno u okviru kampanje „Mladi su zakon“ u 25 Resurs centara realizuju 153 volonterske omladinske akcije u 25 okruga Srbije.
Ovim zakonom stvara se osnova za održivo partnerstvo države i mladih i povratak poverenja mladih u institucije. Stvorena je zakonska osnova za osnivanje krovnih saveza udruženja mladih, koji će biti partneri države u donošenju odluka koje se mladih tiču. Zakonom o mladima uspostavlja se osnova za finansiranje svih onih omladinskih projekata kojima se rešavaju pitanja sa kojima se mladi susreću. Time će se doprineti da mladi budu blagovremeno i adekvatno informisani, upoznati sa postojećim zdravstvenim rizicima, da kvalitetnije provode slobodno vreme, te stiču dodatna znanja i veštine u cilju podizanja kapaciteta za bolju zapošljivost.
Do sada je pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, realizovano preko 600 omladinskih projekata od strane oko 300 različitih udruženja, 84 omladinske organizacije obučene su za pisanje projekata,a preko 6000 mladih talenata stipendirano je i nagrađeno pod okriljem Fonda za mlade talente.
U Republici Srbiji ima oko 1,5 miliona mladih, što u odnosu na ukupan broj stanovnika čini 20 procenata. Okrugli sto na kom je predstavljen zakon organizovao je Centar za društveno ekonomski razvoj , koje je resurs centar za Pomoravski okrug u okviru kampanje podrške omladinskim volonterskim akcijama „Mladi su zakon“.

[/title]

Ostavite odgovor