MISIJA:
Omladina JAZAS-a Požarevac svojim aktivnostima unapređuje zdravlje i bezbednost mladih, podstiče aktivizam i omladinsko preduzetništvo u lokalnim zajednicama, kroz volonterizam, umrežavanje, informisanje i neformalno obrazovanje.

VIZIJA:
Omladina JAZAS-a Požarevac je regionalni lider u oblasti rada sa mladima, proaktivna, moderna i inovativna organizacija.

VREDNOSTI:
· Tolerancija i poštovanje različitosti
· Lična i društvena odgovornost
· Timski rad i posvećenost
· Princip celoživotnog učenja
· Humanost
· Otvorenost za saradnju
· Dobrovoljnost
· Inkluzivnost
· Transparentnost
· Interaktivni i multidisciplinarni pristup
· Život u skladu sa prirodom

Statut