[title h6=“title_violet“]

INHALATI
Inhalanti su hemijska isparenja koja prouzrokuju psihoaktivne efekte. Deca u ranom adolescentskom periodu su najčešći korisnici ovih supstanci. Većina potiče iz razorenih porodica nižeg socijalnog i ekonomskog statusa. Prema dužini upotrebe mogu se razlikovati eksperimentalni ili tranzitrorni potrošači koji brzo prelaze na druge droge ili potpuno prestaju da ih uzimaju i hronični potrošači.
Inhalanti se mogu podeliti na:


Rastvore
[arrow_list]

 • industrijski ili kućni rastvori: benzin, lepak, razređivači
 • umetnički ili kancelarijski rastvarači: korektori, razna sredstva za čišćenje, tečnosti za markere

[/arrow_list]

Gasove
[arrow_list]

 • gasovi koji se koriste u domaćinstvu ili industriji: butan za upaljače, gasovi za frižidere
 • aerosoli u domaćinstvu: farbe u spreju, lakovi za kosu, dezodoransi
 • medicinski anestetici: etar, halotan, azotni oksidul

[/arrow_list]
Nitrite
[arrow_list]

 • alifatični nitriti: amil nitrit, butil nitrit, cikloheksil nitrit

[/arrow_list]
Izgled osobe
Osoba izgleda konfuzno, smeteno, kao pijana. Na odeći može imati fleke od supstance, a prisutan je i jak miris na supstancu ( kao da je u blizini nešto farbano ili lakirano).
Način uzimanja
Inhaliraju se direktno, sa tkanine, iz posude ili kese.
Efekti
Skoro svi inhalanti izazivaju efekte slične anesteticima tj. usporavaju telesne i mentalne funkcije. Većina inhalanata izaziva euforiju i različite promene svesti. Intoksikacija je slična alkoholnoj intoksikaciji ali nastaje brže (resorpcija pluća) i traje kraće.
Simptomi intoksikacije su: vrtoglavica, oslabljena koordinacija, nejasan govor, nesiguran hod, euforija ili letargija sa psihomotornom usporenošću, tremorom i depresivnim reakcijama. Mogu da se jave nejasne halucinacije i iluzije.
Posledice zloupotrebe
Udisanje visokih koncentacija hemikalija može direktno dovesti do srčanog zastoja i smrti. Visoke koncentacije inhalanata takođe izazivaju smrt gušenjem tako što potisnu kiseonik iz pluća, a zbog toga ga nema ni u mozgu što izaziva zastoj disanja.
Drugi nepovratni efekti:
[arrow_list]

 • gubitak sluha
 • oštećenje perifernih nerava sa grčevima ekstremiteta
 • oštećenje moždane mase
 • oštećenje koštane srži

[/arrow_list]
Potencijalno povratni efekti:
[arrow_list]

 • oštećenje jetre i bubrega
 • smanjenje kiseonika u krvi

[/arrow_list]
Izaziva psihičku zavisnost, a nakon duže upotrebe izaziva toleranciju, o fizičkoj zavisnosti nema podataka.

[/title]