Usvojen zakon o mladima

[title h6=““]

Republika Srbija
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
05.07.2011.
Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 2
tel: (011) 313 09 12; (011) 313 09 15

 

Usvojen Zakon o mladima prvi u istoriji Srbije

[/title]
[title h6=““]

Međunarodna godina mladih u Srbiji obeležena je usvajanjem Zakona o mladima! Ovo je korak dalje u stvaranju održivog institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike. Paralelno, stvoreni su svi zakonski uslovi za kontinuiranu i održivu brigu institucija o mladima, kako je predviđeno Nacionalnom strategijom za mlade, usvojenom 9. maja 2008. godine.
Usvajanje Zakona o mladima značajno je za buduće regulisanje mnogih oblasti i pitanja od značaja za mlade koja su do sada bila samo delimično obuhvaćena propisima Republike Srbije. Donošenjem ovog zakona stvoriće se uslovi za formiranje državnog Saveta za mlade, a slični saveti moći će da se formiraju i na pokrajinskom i na lokalnom nivou. Kancelarije za mlade, koje za sada postoje u 123 lokalne samouprave u Srbiji, sada dobijaju svoje utemeljenje u zakonu, što će uticati pozitivno na njihov rad u budućnosti.
Paralelno, Zakonom o mladima osigurava se finansiranje projekata koji doprinose da mladi budu blagovremeno i adekvatno informisani, upoznati sa postojećim zdravstvenim rizicima, da kvalitetnije provode slobodno vreme, te stiču dodatna znanja i veštine u cilju podizanja kapaciteta za bolju zapošljivost. Dalje, omladinski rad, ključan za kvalitetnu brigu o mladima, postaje zakonska kategorija. Takođe, ovim Zakonom se otvara prostor za punu afirmaciju neformalnog obrazovanja koje će biti sve značajnije u svetu koji tehnološki brže napreduje. Zakon daje doprinos daljim evropskim integracijama Srbije i biće temelj za osnivanje Agencije za mlade koja je Srbiji potrebna za punu realizaciju programa Evropske komisije namenjenog mladima.
U Republici Srbiji ima oko 1,5 miliona mladih, što u odnosu na ukupan broj stanovnika čini 20 procenata. Zakon o mladima definisao je i obavezu države da ima strategiju za mlade. Određeno je i značenje javnog interesa kada su mladi u pitanju, pa će na osnovu ovog zakona oni morati da budu konsultovani kada se donose strateški dokumenti koji ih se tiču. Država će imati obavezu da podstiče mlade da se više uključe u društvene tokove, kao i da podržava njihova udruženja i volonterske aktivnosti.

Na osnovu Zakona o mladima koji je danas usvojila Narodna Skupština Republike Srbije, mladi talenti i njihovo nagrađivanje i stipendiranje će po prvi put biti smatrani javnim interesom. Uvodi se zakonska obaveza države da o njima brine, da ih putem Fonda za mlade talente nagrađuje i stipendira, kako bi se smanjio odliv mozgova iz naše zemlje. Podsećamo da je Fond za mlade talente od 2008. godine, kada je prešao u nadležnost Ministarstva omladine i sporta, do danas nagradio ili stipendirao preko 6000 srednjoškolaca i studenata.

Služba za odnose sa javnošću Ministartsva omladine i sporta Za dodatne informacije se obratite Zorani Oborini 064/87-10-208, 063/86-13-515 ili Marku Kronji 064/87-10-207, 063/86-13-516[/title]