Svetski dan borbe protiv AIDS-a i crvena tračica

[title h6=““]

1. decembar – Svetski dan borbe protiv side

[/title]

[title h6=““]

Svetski dan borbe protiv side se obeležava 1. decembra svake godine i to je prilika da se ljudi širom sveta ujedine u borbi protiv HIV-a, pokažu podršku prema ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om i sete se onih koji su umrli.
Svetski dan borbe protiv side je prvi put obeležen 1988. godine i prvi je ikada globalni dan zdravlja. Danas je nauka dosta napredovala u terapiji HIV-a i postoje zakoni koji štite osobe koje žive sa HIV-om. Ali i uprkos ovome, ljudi uglavnom ne znaju kako da zaštite sebe i druge od HIV-a i stigma i diskriminacija su ostali realnost za mnoge ljude koji žive sa HIV-om. Svetski dan borbe protiv side je važan da podseti javnost i vlade da HIV nije nestao – da postoji i dalje vitalna potreba da se sakupe sredstva, podigne svest, pobede predrasude i poboljša obrazovanje.
Iako je Svetski dan borbe protiv side dobra prilika da šira javnost počne da priča o tome i da se znanje sprovede u akciju, ne smemo zaboraviti važnost jačanja svesti o HIV-u i tokom cele godine.

[/title]
[title h6=““]

1. decembar pre i posle

[/title]
[title h6=““]

Svake godine se na svetskom nivou bira jedna određena tema i u poslednje 24 godine te teme su bile sledeće:
• 2011 Getting to zero
• 2010 Universal Access and Human Rights
• 2009 Universal Access and Human Rights
• 2008 Stop AIDS. Keep the promise – Lead – Empower – Deliver
• 2007 Stop AIDS. Keep the promise – Leadership
• 2006 Stop AIDS. Keep the promise – Accountability
• 2005 Stop AIDS. Keep the promise
• 2004 Žene i sida (Women, Girls, HIV and AIDS)
• 2003 Stigma i diskriminacija (Stigma and Discrimination)
• 2002 Stigma i diskriminacija (Stigma and Discrimination)
• 2001 Ja volim život. A ti? (I care. Do you?)
• 2000 AIDS: Muškarci znače (AIDS: Men Make a Difference)
• 1999 Slušaj, uči, živi: Kampanja svetskog dana borbe protiv side sa decom i mladim ljudima (Listen, Learn, Live: World AIDS Campaign with Children & Young People)
• 1998 Snaga promene: Kampanja svetskog dana borbe protiv side sa mladim ljudima (Force for Change: World AIDS Campaign With Young People)
• 1997 Deca koja žive u svetu sa sidom (Children Living in a World with AIDS)
• 1996 Jedan svet, jedna nada (One World. One Hope)
• 1995 Podeljena prava, podeljene odgovornosti (Shared Rights, Shared Responsibilities)
• 1994 Sida i porodica (AIDS and the Family)
• 1993 Vreme je za delovanje (Act)
• 1992 Predanost zajednice (Community Commitment)
• 1991 Podelimo izazov (Sharing the Challenge)
• 1990 Žene i sida (Women and AIDS)
• 1989 Omladina (Youth)
• 1988 Komunikacija (Communication)

[/title]

[title h6=““]

Kako možete podržati Svetski dan borbe protiv side?

[/title]

[title h6=““]

Podizanjem svesti ljudi o HIV-u i sidi u svom okruženju.

Nošenjem crvene tračice i predlaganja drugim ljudima da učine isto.

Tako što ćete zaštititi sebe – ovo je primarni i najvažniji način da se zaustavi širenje HIV-a.

Ako mislite da postoji razlog – testirajte se na HIV.

[/title]

[title h6=““]

Crvena tračica je međunarodni simbol koji odražava svest o postojanju HIV/side

[/title]

[title h6=““]

Trideset godina posle prvih slučajeva HIV-a, crvena tračica je univerzalni simbol svesti i podrške onima koji žive sa HIV-om. Ljudi ih nose tokom cele godine, a pogotovo u vreme 1. decembra – Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, kako bi izrazili svoju zabrinutost o HIV-u i sidi i ljudima koji žive ili su okruženi njima.

[/title]
[title h6=““]

Crvena tračica je prva tračica koja je postala simbol i kasnije inspirisala razne verzije kao što je, na primer, roza tračica za borbu protiv raka dojke.

[/title]
[title h6=““]

Skoro deceniju posle pojave HIV-a, 1991. godine, grupa od 12 umetnika se okupila kako bi stvorili vizuelni izraz razumevanja za ljude koji žive sa ili su ugroženi HIV-om i to sa ciljem kako bi podigli svest i naveli ljude da pričaju o HIV-u. Smislili su jednostavno rešenje koje je kasnije postalo najprepoznatljiviji simbol decenije – crvenu tračicu. Odabrali su crvenu boju jer je jarka i uočljiva, simbolizuje strast, srce i ljubav, i u obliku koji je lako napraviti.

[/title]
[title h6=““]

Na početku, umetnici su sami pravili i delili tračice po Njujorškoj umetničkoj sceni i već posle nekoliko nedelja, svetski poznati glumci su pričali o značaju tračica i počeli su da ih nose po raznim ceremonijama dodele nagrada kao što je Oskar. Mediji su takođe pružili podršku i ubrzo je simbol crvene tračice postao prepoznatljiv u celom svetu.

[/title]
[title h6=““]

Ne postoji zvanični oblik tračice i, kao i mnogi ljudi, možete je napraviti sami. Bez obzira na oblik i veličinu, poruka koju šaljete je ista – poruka podrške i razumevanja za ljude koji žive sa HIV-om ili sidom, i briga i posvećenost borbi protiv HIV/AIDS-a.

[/title]
[title h6=““]

Crvena tračica nastavlja da bude moćna sila u naporima da se uveća svest javnosti o HIV-u i sidi.

[/title]

[title h6=““]

Šta je stigma?

[/title]
[title h6=““]

Pod stigmom se podrazumeva obeležavanje koje značajno diskredituje osobu u očima drugih, znamenje srama koje vodi do osećanja krivice kod onih kojima se pripiše.

[title h6=““]

Šta je diskriminacija?

[/title]

[title h6=““]

Diskriminacija podrazumeva pravljenje razlike u postupcima prema ljudima na bazi stvarne ili pretpostavljene pripadnosti nekoj grupi, nefer tretman i uskraćivanje prava.
Govoriti o diskriminaciji znači zapravo govoriti o bazičnom kršenju ljudskih prava.
O diskriminaciji i stigmatizaciji povezanim sa HIV infekcijom govori se od samog početka bolesti. Već tada se isticalo da je to jedina bolest koja se ispoljava kroz tri epidemije:
• Infekcije HIV-om
• Bolesti side
• Društvene reakcije na prve dve
Ova treća ‘epidemija’ karakteriše se strahom, neznanjem, stigmatizacijom i diskriminacijom, kao i okrivljavanjem obolelih za bolest koju nose.
Tema Svetskog dana borbe protiv side za 2003. godinu bila je „Stigma i diskriminacija“.
U mnogim delovima sveta, diskriminacija sprečava ljude za koje se zna da imaju HIV/AIDS da se zaposle i/ili da brinu o svojim porodicama. Diskriminacija uzrokuje izolaciju i marginalizaciju ljudi koji žive sa sidom. Ovakva socijalna klima često takvim ljudima uskraćuje adekvatno lečenje koje bi im moglo spasiti živote.

[/title]

[title h6=““]

Šta treba uraditi?

[/title]

[title h6=““]

Da bi se problematika HIV/side efikasno razrešavala na međunarodnom nivou, neophodni su napori da se:
• Zaustavi diskriminacija ljudi koji žive sa HIV/sidom
• Edukuju ljudi o prevenciji i načinima zaštite od HIV-a
• Obezbede dovoljne količine kvalitetnih a dostupnih kondoma
• Obezbedi finansijska i medicinska pomoć kako bi se osobe sa HIV/sidom efikasno mogle lečiti

[/title]

Ostavite odgovor