Arhiva starih vesti

[style_box color=“blue“ title=“Prijem u Gradskoj upravi“][frame type=“left“ width=“120″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/prijem.jpg“]

U okviru IPA Prekograničnog Programa saradnje Rumunija-Srbija, Projekta ’’Find out about life II’’ (Saznaj o životu II) koji realizuje NGO ’’Kokoro’’ Bor u partnerstvu sa Mircea Eliade Theoretical High School Rešica, Omladinom JAZAS-a Požarevac i Traian Vuia Eliade Theoretical High School Rešica, u Požarevcu je organizovan Trening za obuku vršnjačkih edukatora “Prevencije droga“. Tim povodom zemenica gradonačelnika, Vukica Vasić, 13. aprila 2011. godine, poslednjeg dana treninga, upriličila je prijem za sve polaznike u svečanoj sali uprave grada Požarevca. Polaznici treninga iz bratskog grada Rešice izveli su „igranje uloga“ o štetnostima upotrebe alkohola i uticaja na ponašanje. Vasić je ovom prilikom istakla da je grad prepoznao pravu ideju i podržao projekat.

[/style_box]
[style_box color=“red“ title=“Obeležen Svetski dan zdravlja“]
[frame type=“left“ width=“150″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/svetski_dan.jpg“]

Omladina JAZAS-a Požarevac realizovala je u četvrtak, 07.04.2011. godine  u periodu od 13 do 14 časova akciju povodom Svetskog dana zdravlja. Sa štandova Omladine JAZAS-a Požarevac, Zavoda za javno zdravlje, Crvenog krsta Požarevac, Doma zdravlja koji je bili postavljeni u ulici Tabačka čaršija delio se zdravstveno vaspitni materijal u vidu  kondoma, brošura  i flajera. Volonteri Omladine JAZAS-a Požarevac podelili su  500 kondoma, 50 brošura „Zdrav stil-moj stil“ i 80 lifleta „Reforma u tvojoj glavi“. U akciji je učestvovalo je 11 volontera Omladine JAZAS-a Požareac Sandra Stanojević, Petra Paunović, Života Radojčić, Anđela Šljivančanin, Ema Lupšić, Nevena Eremić, Natalija Perić, Maijana Mitić, Jovana Jovanović, Maja Isaković, Dušan Petrović. Štandovima je prišlo, dobilo materijal i o akciji se informisalo oko 500 građana/ki Požarevca.

[/style_box]
[style_box color=“gray“ title=“Trening tima za Tematske roditeljske sastanke“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/trening_tima.jpg“]

U okviru projekta “Find out about life II”, Prekogranična saradnja Rumunija-Srbija, IPA program,  od 24. do 27. marta 2011. godine, u Boru, održan je  Trening tima za  „Tematske roditeljske sastanke “  u oblasti prevencije rizičnih ponašanja mladih.  Treningu su prisustvovali nastavnici i stručni saradnici škola iz Bora, Požarevca i Rešice, njih dvadesetdvoje. Nastavnici obučeni u okviru treninga će raditi sa savetima roditelja u 20 škola u sve tri zajednice i prenositi znanje i veštne odgovora na potrebe dece. Takođe će raditi sa ostalim nastavnicima u svojim školama  na tematskim tribinama. Prisutni na treningu su dobili neophodne informacije o specifičnostima adolescentnog doba, rizičnom ponašanju, odgovorima na njihove potrebe u pristupu dilemama razvojnog doba pa i u situacijama eksperimenta i usmeravati na saradnju sa relevantnim stručnjacima. Takođe, trening je obuhvatio i tematske celine iz oblasti: prevencije rizičnog ponašanja mladih – faktora rizika u nastajanju i širenju droga, razvijanju znanja i veština za prosocijalno ponašanje, tehnika i principa aktivnog slušanja, veštine komunikacije konstruktivnog dijaloga, transformaciji sukoba i pozitivnih odgovora na izazove. Projekat „Find out about life II“ sprovodi UG “ Kokoro“- Bor u partnerstvu sa Omladinom JAZAS-a Požarevac, Liceul Theoretic „Mircea Eliade“ Rešica i “Traian Vuia” Rašica, Rumunija.

[/style_box]
[style_box color=“orange“ title=“Osnovana Krovna organizacija mladih Srbije“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/koms.jpg“]

Omladina JAZAS-a Požarevac postala je punopravna članica KOMS-a i tako se našla pod kišobranom sa organizacijama koje imaju za cilj bolji život mladih. Delegat Omladine JAZAS-a Požarevac, Petar Paunović, glasao je za usvajanje svih akata i planova predloženih na osnivačkoj Skupštini KOMS-a održanoj od 10 do 13 marta na planini Tara,  jer se oni ne kose sa vizijom i ciljevima organizacije. KOMS je najviše nezavisno telo mladih u Srbiji čija je misija da zaspupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, kako bi stvorili društvo u kome su mladi srećni i zadovoljni svojim životom.
KOMS predstavlja savez više od 50 omladinskih uruženja i udruženja koja se bave mladima. Oko 80 delegata iz 56 organizacija mladih radilo je u četiri radne grupe na temama uređenja, programa i plana rada Krovne organizacije mladih Srbije.  Planovi u oblasti statuta, saradnje sa Ministarstvom omladine i sporta i ostalim državnim istitucijama, saradnje sa organizacija civilnog društva ali i odnosa KOMS-a sa lokalnim i regionalnim krovnim organizacijama mladih, ujedinjeni su u radnoj verziji Akcionog plana KOMS-a za 2011. godinu. Za predsednika upravnog odboraKOMS-a izabran je  Vukašin Grozdanović , predsednik omladine JAZAS-a u Novom Sadu. Pored upravnog odbora izabran je i nadzorni odbor, čiji je predsednik Miljan Radunović iz AEGEE-a Beograd a Marina Milanović iz Volonterskog centra Niš je predsednica skupštine KOMS-a. Podršku osnivanju KOMS-a pružili su  Ministarstvo omladine i sporta, Fond za otvoreno društvo, Evropski omladinski forum, kao i predstavnici krovnih organizacija mladih iz Hrvatske, Slovenije, Bugarske i i inicijatovnog odbora Crnogorskog omladinskog foruma, koji su sa kolegama iz Srbije podelili svoja iskustva u radu.

[/style_box]
[style_box color=“green“ title=“Prezentacija Projekta Find Out About Life II“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/find_out.jpg“]

U okviru IPA Prekograničnog Programa Saradnje Rumunija-Srbija, u Boru, Požarevcu i Rešici od 01.12.2010. god. realizuje se zajednički Projekat ‘’Find Out About Life II’’. Ukupna vrednost Projekta je 97.710,74 EUR koji finansira Evropska Unija (85 %), dok 15 % vrednosti se sufinansira proporcionalno vrednosti u svakoj od zajednica.
Nosilac Projekta je UG ‘’Kokoro’’ Bor u partnerstvu sa: Liceul Teoretic Mircea Eliade – Rešica, Omladinom JAZAS-a Požarevac i Liceul Teoretic Traian Vuia – Rešica. Projekat se realizuje u 10 osnovnih i srednjih škola u Boru, 8 u Požarevcu i dve škole u Rešici. U Gradskoj Upravi u Požarevcu, 28.01.2011.god. ispred Omladine JAZAS-a Požarevac, relevantnim strukturama sektora i gradskoj vlasti, projekat je prezentovala Tatjana Rajić, asistent za programske aktivnosti za Požarevac. Opšti cilj Projekta je da doprinese unapređenju kvaliteta života mladih ljudi u pograničnom regionu kroz realizaciju Strateških dokumenata u oblasti prevencije rizičnih ponašanja mladih u Boru, Požarevcu i Rešici, zasnovanih na Nacionalnim strategijama Rumunije i Srbije u borbi protiv droga.
Projektom će se razviti mrežu obučenih timova  zajedničkim inovativnim metodama u oblasti neformalnog obrazovanja za kvalitetniji život mladih Bora, Rešice i Požarevca; ojačati zdravi mehanizami odbrane mladih da pozitivno odgovore na izazove, suprotstave se, odbiju i opredele se za zdravo ponašanje i zdrav stil života i povećati opšta informisanost (stručne i građanske javnosti) o drogama i razmena  ljudi u oblastima sa obe strane granice, Borskog, Braničevskog i regiona Karaš Severin. Direktna ciljna grupa su mladi, roditelji i nastavnici osnovnih i srednjih škola, a koristi će imati i drugi mladi, stručna i građanaska javnost u sve tri zajednice.
Projektne aktivnosti baziraju se na zajedničkoj obuci grupa mladih, srednjoškolskog uzrasta iz sve tri zajednice, za  vršnjačku  edukaciju  radioničarskog oblika prevencije zloupotrebe droga i rad u vršnjačkim grupama, koja će se realizovati u Požarevcu; supervizijska podrška obučenih vršnjačkih edukatora Bora i rešice u Boru; zajedničkoj obuci učenika osnovnih i srednjih škola, iz sve tri zajednice, u dve grupe za vršnjačku medijaciju, u Rešici koji će raditi na promociji konstruktivnog dijaloga i širenja tolerancije kao i raditi na trensformaciji sukoba u vršnjačkim grupama u školama. Vršnjački edukatori će, učenicima od IV-VIII razreda Osnovnih škola, radioničarski prenositi tačne i pouzdane informacije o drogama i izgrađivati veštine pozitivnih odgovora izazovima nuđenjem i stimulisanjem na alternative. Takođe će, timovi stručnjaka raditi i sa nastavnicima i roditeljimana na povećanju kompetencija u zaštiti najboljeg interesa mladih, ranom prepoznavanju i adekvatnoj podršci i povezivanju sa stručnjacima. Partneri će razmeniti iskustva i raditi na izgradnji zajedničke metodologije pristupa problemu u kontinuitetu organizovanjem i formiranjem školskih pododbora za prevenciju i Opšt. Koordinacionog odbora za borbu protiv droga. Na kraju projekta organizovaće se ’’Kviz znanja’’ u oblasti droga u Požarevcu, učešćem najuspešnijih mladih iz sve tri zajednice. Mladima, stručnoj i građanskoj javnosti biće dostupan promo i informativno-edukativni materijal i informacije radio i TV tematskih i informativnih emisija u čemu će i sami učestvovati. Na prezentaciji su učestvovali svi partneri na Projektu i aktivno učestvovali u diskusiju kao i predstavnici obrazovanja, socijalne zaštite, Opšt. Saveta za socijalnu politiku. Značajan doprinos i podrška akciji dobijena je i ponuđena u kontinuitetu od strane predstavnika Gradske uprave Požarevac koja je za sufinansiranje projekta prenela 900.000 RSD.

[/style_box]
[style_box color=“pink“ title=“Radni sastanak sa vršnjačkim edukatorima“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/radni_sastanak.jpg“]

Projekat „Reforma u tvojoj glavi“ završen je 31. decembra, koji je u protekla četiri meseca, realizovala Omladina JAZAS-a Požarevac u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravlje Požarevac, a uz podršku Kancelarija za mlade Smederevo, Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi, odnosno mesta gde su realizovane projektne aktivnosti. Projekat je finansiran od strane Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.
Lokalne samouprave pomenutih mesta dobile su 21 vršnjačkog edukatora, koji će, iako je projekat završen,  u narednom periodu širiti stečeno znanje o reproduktivnom zdravlju i polno prenosivim infekcijama svojim vršnjacima.
Upravo to je bila tema prijema koji je Omladina JAZAS-a Požarevac upriličila za nekolicinu mladih ljudi koji su uspešno  završili obuku tokom projekta. Prijem je održan  u sredu,  12. januara 2011. godine u prostorijama organizacije.
Tom prilikom razmenjena su iskustva i mišljenja vršnjačkih edukatora i napravljen je plan daljeg delovanja.
Svi su se složili u jednom, a to je da je najveći uspeh koji su postigli to što je više od 2000 njihovih vršnjaka slušalo predavanja o reproduktivnom zdravlju i PPI
Edukatori su istakli da je to za njih značilo novo iskustvo, izrazili su zadovoljstvo time što su postali vršnjački edukatori, kao i da im je želja da nastave sa radom.
S tim u vezi dogovoreno je da u naredna tri meseca predavanjima bude obuhvaćene srednje škole u gradu Smederevu za učenike II godine, u Petrovcu na Mlavi i Velikom Laolu za učenike VII i VIII razreda.
Vršnjački edukatori su ovom prilikom dobili majice sa znakom Omladine JAZAS-a Požarevac i zaštitnim znakom „Reforma u tvojoj glavi“.

[/style_box]
[style_box color=“blue“ title=“15% učenika probalo heroin“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/ucenici_heroin.jpg“]

Rezultati ankete o životnim navikama i stavovima mladih u Velikom Gradištu, koja je sprovedena tokom novembra meseca 2010. godine u okviru projekta „Aktivizam mladih“ govore da je 15% učenika probalo heroin. Anketiranjem je obuhvaćeno 578 učenika sedmog i osmog razreda osnovne i sve četiri godine srednje škole. Anketa pokazuje da 358 njih bilo koju vrstu pomoći očekuje od roditelja, dok samo četvoro njih pomoć očekuje od škole. Takođe, većina pomoć dobija od porodice, dok se samo dvoje izjasnilo da pomoć dobija od obrazovnih institucija. Kada se govori o štetnim navikama, kao što su cigarete, 11% učenika Osnovne i Srednje škole u Velikom Gradištu prvu cigaretu probalo je pre desete godine, 47% učenika alkohol upotrebljava povremeno, dok devojčice prednjače. Stav 227 učenika ili 39,3%  je da narkomane treba pustiti, odnosno da im ne treba pomoći. Marihuanu upotrebljava 6% njih, 3% probalo je koktele, 2% probalo je isparivače, dok bi 9,9% učenika pristalo na narko izazov. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta, a sprovodi ga Kancelarija za mlade Veliko Gradište u saradnji sa Omladinom JAZAS-a Požarevac. Rezultati su prezentovani 23. decembra 2010. godine u svečanoj sali Srednje škole Veliko Gradište. Ankete je obradio klinički psiholog Milorad Jokić. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici obrazovnih institucija, lokalne samouprave, đačkog parlamenta, Crvenog krsta, JP sportski centar, Turističke organizacije i Dečijeg vrtića u tom gradu.

[/style_box]
[style_box color=“red“ title=“Dvadesetjedan vršnjački edukator u okviru Reforme u tvojoj glavi“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/21_edukator.jpg“]

Omladina JAZAS-a Požarevac u nastojanju da doprinese ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti planiranih akcionim planom, realizovala je regionalni projekat „Reforma u tvojoj glavi“ koji je počeo 1. septembra, a završava se 31. decembra 2010. Projekat je sproveden na teritoriji lokalnih samouprava Smederevo, Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi, u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravlje Požarevac i saradnji sa lokalnim kancelarijama za mlade, a finansiranje u iznosu od 950.915,oo dinara od strane Ministarstva omladine i sporta, Republika Srbija. Omladina JAZAS-a Požarevac je realizacijom škole za obuku vršnjačkih edukatora koju je pohađalo 23 srednjoškolaca/ki u okviru projekta u Velikom Gradištu, Smederevu i Petrovcu na Mlavi dobila strateški pozicionirane timove vršnjačkih edukatora.
Vršnjački edukatori/ke su sproveli vršnjačku edukaciju o reproduktivnom zdravlju, prevenciji polno prenosivih infekcija i HIV/AIDS-u mladićima i devojkama u srednjim školama svojih lokalnih samouprava i njima je ukupno obuhvaćeno 2012 učenika/ca iz 8 srednjih škola sa ovih teritorija. Realizacijom Akt ap akcija, iznenadnim pojavljivanjem u lokalnim kafićima gde se okupljaju mladi i upotrebom megafona izazvano je veliko interesovanje i u direktnom obraćanju vršnjačkih edukatora preko 500 mladih je dobilo informacije o značaju korišćenja kontracepcije i upotrebi kondoma kao najvažnijim sredstvom zaštite od PPI.
Organizacijom javnih akcija 1. decembra u Smederevu, Velikom Gradištu i Petrovcu na Mlavi, oko 2000 ljudi je informisano o načinima prevencije PPI i važnosti upotrebe kondoma. Realizacijom medijske kampanje tokom projekta i realizacijom 4 TV i 8 radio emisija sa temom reproduktivnog zdravlja i prevencije PPI, kao i 16 novinskih članaka, široka populacija je informisana o metodama zaštite i projektnim aktivnostima.
Održan je po jedan okrugli sto u svakom mestu realizacije projekta na kojima su svi učesnici iz institucija i organizacija koje se bave mladima informisani o projektu, Nacionalnoj strategiji za mlade, glavnim načinima prevencije PPI i što je najvažnije, dogovorena je buduća saradnja nakon završetka projekta.

[/style_box]
[style_box color=“gray“ title=“Preko 2000 učenika/ca srednjih škola slušalo predavanja Omladine JAZAS-a Požarevac o reproduktivnom zdravlju i polno prenosivim infekcijama“ ]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/2000_ucenika.jpg“]

Vršnjački edukatori Omladine JAZAS-a Požarevac, koji su obučeni u okviru projekta “Reforma u tvojoj glavi”, koji sprovodi Omladina JAZAS-a Požarevac, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, održali su predavanja na temu reproduktivnog zdravlja i polno prenosivih infekcija. Kao najaktivniji istakli su se: Đorđe Branković, Stefan Ilić, Milica Popović, Slađa Stefanović, Marija Pavlović, Julijana Grujić, Čedomir Čupić, Snežana  Đorđević, Jelena Mitrović, Jelena Stojanović, Nenad Jovanović, Milica Pantić, Katarina Vazmić, Jelena Miladinović, Ognjen Krstić i Ivana Marković.  Predavanja su održana u mestima u kojima se sprovodi projekat. U I godini u Smederevu predavanja su održana u:  Gimnaziji , gde je obuhvaćeno 204 učenika/ca iz 7 odeljenja,  Tehničkoj školi, gde je predavanja slušalo 473 učenika/ca iz 17 ?deljenja, Tekstilno tehnološko poljoprivrednoj školi “Despot Djuradj”, u kojoj je predavanja slušalo 247 srednjoškolaca/ki  iz 9 odeljenja, u Ekonomsko – trgovinskoj gde je predavanjima prisustvovalo 352 i Železničko industrijskoj  gde je obuhvaćeno njih 112  iz 4 odeljenja. U Velikom Gradištu predavanjima je obuhvaćeno 297 učenika/ca iz I i II godine, a u Petrovcu na Mlavi takođe iz I i II godine 341.  Predavanja su održana u nastavku projektnih aktivnosti kojima se podiže nivo svesti mladih ljudi i njihovo znanje o metodama prevencije i zaštite, doprinosi se ispunjavanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i lokalnih akcionih planova, a direktnu korist imaju mladi koji će zahvaljujući svom znanju ostati zdravi. Plan je da se, nakon završetka projekta, nastavi rad na edukaciji mladih u tim mestima, u II godini srednjih škola, gde nisu održana predavanja i u višim razredima osnovnih škola. Navedenim se ispunjava cilj održivosti projekta i nastavlja širenje znanja o prevenciji reproduktivnog zdravlja i polno prenosivih infekcija.

[/style_box]
[style_box color=“orange“ title=“Tribina o psihoaktivnim supstancama u Srednjoj školi Veliko Gradište“]
[frame type=“left“ width=“160″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/tribina_vg.jpg“]

U nastavku aktivnosti u okviru projekta „Aktivizam mladih“ koji finansira Ministarstvo omladine i sporta, a sprovodi ga Kancelarija za mlade Veliko Gradište u saradnji sa Omladinom JAZAS-a Požarevac, u utorak  14. decembra 2010. godine održana je tribina na temu psihoaktivnih supstanci.
Interaktivnu tribinu održali su predavač Lambe Đorejlijeski, šef odseka za suzbijanje narkomanije PU Beograd i predstavnici NVO „Izlaz iz droge“ Monika Đorđević i Saša Jevremović.
Lambe Đorejlijeski je srednjoškolcima koji su prisustvovali tribini, njih ukupno 55, objasnio koje su posledice korišćenja psihoaktivnih supstanci i zakonske regulative vezane za konzumiranje i stavljanje u promet, a Monika Đorđević i Saša Jevremović su slušaocima preneli svoja lična iskustva kao bivši zavisnici. Tribina je završena sa mnogo zanimljivih pitanja slušalaca.

[/style_box]
[style_box color=“green“ title=“Protestni skup u Sofiji“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/protesni_skup.jpg“]

U hotelu Kempinski u Sofiji prethodnih dana održavala se sednica Borda Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije. Odlukom ovog tela sve zemlje koje po određenim kriterijumima uđu u kategoriju zemalja gornjeg srednjeg prihoda po glavi stanovnika, nisu više u mogućnosti da apliciraju za pomoć Globalnog fonda. Zbog toga postoji opasnost da mnogi korisnici u više gradova u Srbiji ostanu bez mogućnosti da se zastite od HIV-a i tuberkuloze, a mnoge organizacije, od kojih većina PLHIV ostaće bez fondova i neće moći da opstane. Iz ovih razloga oko 700 NVO aktivsta iz cele Srbije u ponedeljak, 13. decembra 2010. organizovali su miran protest pod sloganom ”KEEP IT GLOBAL“ ispred hotela u kome se održavala sednica. Tom prilikom predato je protestno pismo sa zahtevima predstavnika civilnog sektora. Omladina JAZAS-a Požarevac je na ovom skupu učestvovala i sa predstavnicima svojih parterskih organizacija i tako dala svoj doprinos borbi za opstanak ovog bitnog fonda na teritoriji naše zemlje.

[/style_box]
[style_box color=“pink“ title=“STOPAIDS turnir u bilijaru“ color=“pink“]
[frame type=“left“ width=“140″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/STOPAIDS_turnir.JPG“]

U organizaciji bilijar kluba Professional i Omladine JAZAS-a Požarevac, 04.decembra 2010. godine,  održan je 11. tradicionalni humanitarni STOP AIDS turnir u bilijaru.
Posle 15 sati neprekidne igre i 123 odigrana seta, odnosno 1000 odigranih partija, na turniru  je pobedio Verkić Miloš iz Novog Sada. Drugo mesto je osvojio Svilar Zoran takođe iz Novog Sada dok je treće mesto pripalo Klasović Andreji iz Beograda. Najbolje plasirani požarevljanin je petoplasirani Miljković Vladan.
Učestvovalo je 40 najboljih igrača iz Beograda, Leskovca, Negotina, Novog sada, Smedereva, Zaječara, Požarevca i dr. od kojih su neki u samom evropskom vrhu.
Odlično organizovan turnir pomogli,su Bilijar savez Srbije, Grad Požarevac, Elektroluks, Vigor, Kafei Grad i Cvetić.

[/style_box]
[style_box color=“blue“ title=“Zajedno protiv side“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/zajedno_protiv_side.JPG“]

Obeležen 1. decembar, Svetski dan borbe protiv side, tradicionalno uličnom manifestacijom. Organizatori akcije i ove godine bili su Omladina JAZAS-a Požarevac i Zavod za javno zdravlje Požarevac. Akciji su se odazvali Crveni krst, Patronažna služba Doma zdravlja, Kancelarija za mlade grada Požarevca, nevladin sektor – Udruženje građana Šansa i Osnaživački centar 24, kao i dvonedeljnik Infomanija. Ovom akcijom je skrenuta pažnja, pre svega mladim ljudima, na problem HIV infekcije, kao i na značaj prevencije i unapređenja zdravlja. Volonteri Omladine JAZAS-a delili su liflete, kalendare, kondome, kokice i crvene tračice, a prisutnim građanima davali su informacije o reproduktivnom zdravlju i polno prenosivim infekcijama sa akcentom na HIV i sidu. Podaci Zavoda za javno zdravlje pokazuju da je  od 1987. godine do danas registrovano HIV pozitivne osobe. Poslednja je registrovana u prvoj polovini 2010.godine. U poslednje 23 godine, 21 osoba je preminula. Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV može se obaviti u Zavodu za javno zdravlje u Požarevcu, a do 15. decembra je besplatno. Na žalost u Srbiji je jako mali broj ljudi koji se testira na HIV.

[/style_box]
[style_box color=“red“ title=“Akcija Za zdravlje“]
[frame type=“left“ width=“100″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/akcija_za_zdravlje.jpg“]

Poslednje subote novembra  u Ekološkom domu na Čačalici održana je „Akcija za zdravlje“, ovoga puta sa akcentom na Svetski dan borbe protiv side. Akcija se tradicionalno organizuje svake poslednje subote u mesecu od strane Zavoda za javno zdravlje, a uz podršku Ekološkog društva, Crvenog krsta, Medicinske škole i Omladine JAZAS-a Požarevac. Tema akcije bio je 1. decambar Svetski dan borbe protiv side i akcija je pored preventivnih pregleda imala za cilj i edukaciju usmerenu ka prevenciji HIV/side. Tokom akcije urađeno je oko 50 preventivnih pregleda a podeljeno je isto toliko info letaka i kalendara „Reforma u tvojoj glavi“.

[/style_box]
[style_box color=“gray“ title=“Što više vršnjačkih edukatora i negovanje zdravih stilova – poručeno sa okruglih stolova o reprodukitivnom zdravlju i PPI“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/sto petrovac.JPG“]

Omladina JAZAS-a Požarevac završila je ciklus okruglih stolova u okviru projekta „Reforma u tvojoj glavi“ finansiranog od strane Ministarstva Omladine i sporta Republike Srbije. Prvi okrugli sto održan je u svečanoj sali lokalne samouprave u Velikom Gradištu 10. novembra 2010. godine, drugi je održan 12. novembra  u svečanoj sali lokalne samouprave u Petrovcu na Mlavi, dok je poslednji, treći održan 18. ovog meseca u Plenumskoj sali gradske uprave u Smederevu. Teme koje su razmatrane bile su vezane za samu realizaciju projekta „Reforma u tvojoj glavi“, promociju Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije, vidove međusobne saradnje na polju unapređenja reproduktivnog zdravlja kod mladih i načinu prevencije polno prenosivih infekcija.
Učešće na okruglim stolovima uzeli su predstavnici relevantnih institucija u obe pomenute opštine i gradu (lokalne samouprave, doma zdravlja, crvenog krsta, škola, udruženja građana, đačkih parlamenata, lokalnih kancelarija za mlade, centra za socijalni rad i medija). Okrugli stolovi su održani u mestima u kojima se sprovode projektne aktivnosti. Učesnici su se složili da je neophodno nastaviti sa neformalnom edukaciojm na temu polno prenosivih infekcija i reproduktivnog zdravlja,negovanjem zdravih stilova života, kao i da je potrebno obrazovati što više vršnjačkih edukatora iz ove oblasti. Akteri su dogovorili dalju saradnju u toku i nakon završetka projekta “Reforma u tvojoj glavi”.

[/style_box]
[style_box color=“orange“ title=“Završena obuka u okviru projekta Fonda za otvoreno društvo“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/zavrsena_obuka.jpg“]

U ovkiru projekta  “Kontinuirana, efikasna i pravovremena vršnjačka edukacija o reproduktivnom zdravlju i polno prenosivim infecijama” koji sprovodi Omladina JAZAS-a Požarevac u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravlje Požarevac, a finansira Fond za otvoreno društvo, održana je obuka za vršnjačke edukatore. Obuku je u sali gradske biblioteke “Ilija M. Petrović” u Požarevcu pohađalo 20 polaznika . Mladi  iz Požarevca  su imali priliku da nauče nešto novo, da svoja postojeća znanja unaprede, ali i da se upoznaju i druže sa svojim vršnjacima.
Od strane stručnih predavača Prim.dr Zorice Mitić i dr Milorada Jokića slušali su predavanja na teme: Reproduktivno zdravlje mladih, PPI i metode kontracepcije, Epidemiologija i Klinička slika SIDE, SIDA- psihosocijalne dimenzije i savetovalište za mlade, a kroz interaktivne radionice su ih vodili treneri Omladine JAZAS-a Požarevac, Jelena Trifunović-Ilić i Zoran Jović.
Treneri u svom izveštaju sa obuke navode da su mladi tokom trajanja obuke u mnogome poboljšali svoje znanje na pomenute teme, ali su takođe i unapredili i razvili poželjne stavove.

[/style_box]
[style_box color=“green“ title=“Sa snimanja spota“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/spot.JPG“]

Omladina JAZAS-a Požarevac realizuje projekat „Reforma u tvojoj glavi“ koji finansira Ministarstvo omladine i sporta, Republika Srbija. U okviru projekta se organizuje škola za obuku vršnjačkih edukatora za polno prenosive infekcije i reproduktivno zdravlje. Kako bi animirala srednjoškolce/ke u gradu Smederevu i opštinama Petrovac na Mlavi i Veliko Gradište, Omladina JAZAS-a Požarevac je angažovala agenciju za audio video produkciju i marketing – „RAVEN VISION“ da osmisli i uradi spot za pomenuti projekat.
„Iz kancelarije, preko krova, kroz pasaž pa u kola, do kopova u Kostolcu, a onda ponovo u kola i pravac u školu. Sve je počelo kada je Gavra sa glumcima podelio svoju fantastičnu zamisao. Brzo su naučili tekst i počele su pripreme. Prvo su nam stavili tri kilograma šminke, a zatim folijama sunčevu svetlost preusmerili pravo u oči. Na kraju smo po desetak puta ponavljali tekst.“ – Priča jedan od učesnika, Petar Paunović. Svi su se složili da bi ponovo učestvovali u sličnoj zamisli, te da će utiske sa snimanja spota pamtiti celog života.
U snimanju spota, kao glumci, učestvovali su volonteri Omladine JAZAS-a Požarevac: Marko Doderović, Jelena Mihajlović, Miodrag Manojlović, Ana Milošević, Petar Paunović, Milica Đorđević i Đurđija Progovac.

[/style_box]
[style_box color=“pink“ title=“reFORmA u tvojoj glavi“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/reforma.jpg“]

U nedelju, 24. 10. 2010. godine, na TV Duga Požarevac, otpočela je druga sezona emisije „Reforma u tvojoj glavi“. Tema: Istoimeni projekat koji sprovodi Omladina JAZAS-a Požarevac u partnerstvu sa ZZJZ Požarevac. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Kako se projekat odnosi na reproduktivno zdravlje i polno prenosive infekcije, kao i obuku za vršnjačke edukatore, o ovoj temi govorili su Primarijus dr Zorica Mitić, direktorka Zavoda za javno zdravlje Požarevac, stručni predavači PR Omladine JAZAS-a Požarevac, Zoran Jović mtrener na školi. Na ovu temu govorili su i najmlađi polaznici škole za vršnjačke edukatore iz Petrovca na Mlavi i Smedereva, a sa njima je ragovarala volonterka Omladine JAZAS-a Požarevac, Sandra Stanojević. U emisiji su predstavljeni učenici nižih razreda Muzičke škole „Stevan Mokranjac“ Požarevac, kao i Jelena Dinić, učenica viših razreda ove škole. Sa njima je razgovarala volonterka Omladine JAZAS-a Požarevac, Jelena Mihajlović. Voditelji ove emisije bili su Petar Paunović i Nevena Milosavljević.

[/style_box]
[style_box color=“blue“ title=“Završena obuka za vršnjačke edukatore“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/zavrsena_obuka_edukatora.jpg“]

U okviru projekta “Reforma u tvojoj glavi” koji sprovodi Omladina JAZAS-a Požarevac u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravlje Požarevac, a koji finansira Ministarstvo Omladine i sporta Republike Srbije, održana je obuka za vršnjačke edukatore na temu polno prenosivih infekcija i reproduktivnog zdravlja. Obuku je ,u periodu od 16.do 20. oktobra 2010. godine u Smederevu pohađalo 25 polaznika  koji su ranije prosli intervju. Mladi iz Petrovca na Mlavi, Velikog Gradišta i Smedereva imali su priliku da nauče nešto novo, da svoja postojeća znanja unaprede, ali i da se upoznaju i druže sa svojim vršnjacima. Od strane stručnih predavača Prim.dr Zorice Mitić i dr Slobodanke Crevar –Marinović slušali su predavanja na teme: Reproduktivno zdravlje mladih – rodne uloge mladića i devojaka, PPI i metode kontracepcije, SIDA-psihosocijalne dimenzije i savetovalište za mlade, Epidemiologija i Klinička slika SIDE, a kroz interaktivne radionice su ih vodili treneri Omladine  JAZAS-a, Vukašin Grozdanović i Zoran Jović. Svoje stečeno znanje o PPI i reproduktivnom zdravlju, vršnjački edukatori će do kraja godine prenositi svojim vršnjacima, učenicima I i II godine srednjih škola na teritoriji Petrovca na Mlavi, Velikog Gradišta i Smedereva.

[/style_box]
[style_box color=“red“ title=“Reforma u tvojoj glavi“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/reforma_u_tvojoj_glavi.jpg“]

Omladina JAZAS-a Požarevac je 21. septembra 2010. godine organizovala konferenciju za medije povodom realizacije regionalnog projekta „Reforma u tvojoj glavi“ koji je počeo 1. septembra, a trajaće do 31. decembra 2010. godine. Na konferenciji je saopšteno da se projekat sprovodi na teritoriji lokalnih samouprava Smederevo, Veliko Gradište i Petrovac na Mlavi, u saradnji sa lokalnim kancelarijama za mlade i partnersku saradnju sa Zavodom za javno zdravlje Požarevac i finansiranje u iznosu od 950.915,oo dinara od strane Ministarstva omladine i sporta, Republika Srbija. Omladina JAZAS-a Požarevac realizacijom škole za obuku vršnjačkih edukatora za 25 srednjoškolaca u okviru projekta i stvaranjem timova vršnjačkih edukatora/ki u Velikom Gradištu, Smedrevu i Petrovcu na Mlavi širi i jača mrežu edukatora/ki. Predavanjima će u toku projekta direktno biti obuhvaćeno 2000 mladih ljudi.
U toku je Međunarodna godina mladih. Ona predstavlja za nas novu šansu i mogućnost jer nam daje dodatnu energiju i predstavlja godinu kada će Srbija i mladi ljudi u Srbiji dobiti Zakon o mladima. Mladi su najpozvaniji da se pitaju o sadržaju i rešenjima zakona o mladima. Ministarstvo omladine i sporta nastoji da čuje želje mladih, da omogući njihovu informisanost kao i učešće u svakoj fazi izrade zakona. Proces izrade zakona o mladima sprovodi se u partnerstvu sa mrežom organizacija civilnog društva. Ministarstvo omladine i sporta želi da omogući aktivno učešće mladih u naporima da izgrade bolje okruženje i lepšu budućnost za sebe i svoju generaciju.

[/style_box]
[style_box color=“gray“ title=“Konferencija za novinare“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/konferencija_fond.jpg“]

Omladina JAZAS-a Požarevac je 26. 08. 2010. godine organizovala radni doručak za medije, na kojem je saopšteno da je Omladina JAZAS-a Požarevac prvi put dobila sredstva od Fonda za otvoreno društvo za
sprovođenje projekta „Kontinuirana, efikasna i pravovremena vršnjačka edukacija o reproduktivnom zdravlju i polno prenosivim infecijama“. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravlje Požarevac. Projekat traje pet meseci. Obuka za vršnjačke edukatore biće realizovana u oktobru 2010. godine. Projekat je usmeren na učenike i učenice srednjih škola u Požarevcu i Kostolcu, od kojih će dvadesetoro biti izabrano i osposobljeno da kasnije svojim vršnjacima iz prve godine prenese stečeno znanje o reproduktivnom zdravlju i polno prenosivim infekcijama.  Zainteresovani srednjoškolci/ke mogu se informisati i prijaviti za obuku za vršnjačke edukatore od 1. Septembra, svakog radnog dana u vremenu od 08 do 15h.

[/style_box]
[style_box color=“orange“ title=“Požarevačko Rok leto“]
[frame type=“left“ width=“120″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/rok_leto.jpg“]

Omladina JAZAS-a Požarevac je ovog leta učestvovala u realizaciji Požarevačkog Rok leta. Od 11. Juna do 27. Avgusta, na platou kod kafea „Grad“ i „Cvetić“ svakog petka održavani su koncerti poznatih rok bendova i bendova iz Požarevca i okoline koji se bave ovom vrstom muzike. Nastupali su: Neverne bebe, Tanja Banjanin, Galija, Statik bend, Dejan Cukić, Voodoo child, Les Gigantes, Art Diler, Duo tres quarto, Gitarsi, Carbon Cartel, Makao, Hard Need i mnogi drugi. U cilju promovisanja zdavih stilova života i podsećanja mladih na prevenciju zdravlja, voloneri Omladine JAZAS-a Požarevac su pred početak koncerata delili kondome prisutnim gostima. Organizatori požarevačkog Rok leta bili su Turistička organizacija Požarevac, Centar za kulturu Požarevac, gradska uprava, kao i kafići „Cvetić“ i „Grad“.

[/style_box]
[style_box color=“green“ title=“Potpisivanje ugovora za projekat Reforma u tvojoj glavi“]
[frame type=“left“ width=“140″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/potpisivanje_ugovora.JPG“]

Na osnovu Konkursa za uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Strategije kroz realizaciju projekata usmerenih ka realizaciji prioritetnih ciljeva Strategije i aktivnosti planiranih Akcionim planom koji je Ministarstvo omladine i sporta raspisalo 09. maja 2010. godine, Omladini JAZAS-a Požarevac je odobren projekat “Reforma u tvojoj glavi”.
Svečano  potpisivanje ugovora je tradicionalno obavljeno 12. avgusta, na Međunarodni dan mladih u Narodnoj Skupštini Republike Srbije. Predstavnik Omladine JAZAS-a Požarevac na potpisivanju ugovora bio je Borisav Ilić. Omladina JAZAS-a Požarevac je jedna od 61 organizacije sa teritorije Republike Srbije kojima su odobreni projekti od starne Ministarstva omladine i sporta.

[/style_box]
[style_box color=“pink“ title=“Međunarodni dan mladih u Velikom Gradištu“]
[frame type=“left“ width=“120″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/medjunarodni_dan_mladih.jpg“]

U Velikom Gradištu je 12.08.2010. godine održana manifestacija povodom Međunarodnog dana mladih. Organizator je bila Kancelarija za mlade Veliko Gradište. Volonteri Omladine JAZAS-a Požarevac, Petar Paunović i Sandra Stanojević, promovisali su ovaj dan i zdrave stilove života podelom zdravstveno-vaspitnog materijala. Akcija je sprovedena i na Srebrnom jezeru. Štand Omladine JAZAS-a Požarevac bio je stacioniran u Velikom Gradištu, gde je održana rolerijada, crtanje grafita, a u večernjim časovima i koncerti mladih bendova. Ciljna grupa su bili mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Podeljeno je 150 kondoma, 100 flajera „Tvoj dan je tvoje delo“ i 50 flajera „Zdrav stil-moj stil“. Događaju su pristustvovali i lokalni mediji: nedeljnik „Reč naroda“ i TV KCN „Kopernikus“.

[/style_box]
[style_box color=“blue“ title=“Doniranje opreme i kancelarijskog nameštaja“]

Omladina JAZAS-a Požarevac, osim što se bavi radom sa mladima na prevenciji polno prenosivih bolesti i bolesti zavisnosti, zaštiti životne sredine i održivog razvoja, pomoći PLHIV pojedincima i grupama, kao društveno odgovorno udruženje, pomaže rad Narodne biblioteke „Ilija M Petrović“ Požarevac i udruženjima, doniranjem računarske opreme i kancelarijskog nameštaja.

[/style_box]
[style_box color=“red“ title=“Svetski dan borbe protiv narkomanije“]
[frame type=“left“ width=“140″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/svetski_dan_narkomanije.jpg“]

Povodom Svetskog dana borbe protiv narkomanije, u subotu, 26.06.2010. god. od 11 do 13 časova u Ekološkom domu na Čačalici, u prostorijama Ekološkog društva organizovana je šesta po redu  „Akcija za zdravlje“. Ovu akciju redovno organizuje Zavod za javno zdravlje u saradnji sa Omladinom JAZAS-a Požarevac, Medicinskom školom, Crvenim krstom, Ekološkim društvom i ostalim partnerima. Prisutni su imali priliku da pogledaju edukativni film „Korak do dna“, koji je Omladina JAZAS-a Požarevac dobila na korišćenje od strane „Dobrih ljudi“ iz Valjeva. Akciji je prisutvovalo oko 30 ljudi, podeljen je zdravstveno vaspitni materijal. Građani su mogli da izmere pritisak, nivo šećera i holesterola u krvi.

[/style_box]
[style_box color=“gray“ title=“Akcija Ajd i TI“]
[frame type=“left“ width=“140″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/ajd_i_ti.jpg“]

Omladina JAZAS-a Požarevac i firma  „NOX computers“, u petak 11. juna 2010. godine na Trgu Oslobođenja, ispred kafića „Cvetić“ i „Grad“, realizovali su akciju recikliranja stare računarske opreme pod nazivom „Ajd’ i TI“ namenjenu građanima. Akcija je organizovana u saranji sa BiS reciklažnim centrom iz Pančeva.
U vremenu od 13 do 18 sati prikupljeno je 2.140 kg elektronskog otpada.
Kao nagradu za odlaganje otpada na pravo mesto, građani su dobili sadnicu cveća koje je obezbedilo Privredno društvo “RIO Kostolac” i štedljivu sijalicu koju je obezbedila firma “Elektroluks” iz Požarevca. Akciju su pomogli Zavod za javno zdravlje i Politehnička škola Požarevac. Cilj akcije je unapređenje kvaliteta životne sredine, edukacijom i podizanjem nivoa svesti o upravljanju i reciklaži kako bi se smanjila količina otpada.

[/style_box]
[style_box color=“orange“ title=“Nikad heroin“]
[frame type=“left“ width=“60″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/nikad_heroin.jpg“]

Omladina JAZAS-a Požarevac je u saradnji sa udruženjem „Dobri ljudi“ iz Valjeva 10. juna 2010. godine zahvaljujući muzičkoj školi „Stevan Mokranjac“,  na letnjoj sceni, organizovala edukativnu pozorišnu predstavu „Nikad heroin“. Ciljevi predstave su unapređenje nivoa zdravstvene svesti, povećanjem dostupnosti informacija o psihoaktivnim supstancama, među učenicima i učenicama srednjih i osnovnih škola na teritoriji grada Požarevca i njihovih roditelja. Predstava je realizovana u okviru projekta „Edukativna pozorišna predstava NIKAD HEROIN“, koji je podržan od strane gradske uprave.

[/style_box]
[style_box color=“green“ title=“Predavanja u srednjim školama o PPI i reproduktivnom zdravlju“]
[frame type=“left“ width=“200″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/predavanja_srednje.jpg“]

Omladina JAZAS-a Požarevac je usvojila plan  aktivnosti u okviru vršnjačke edukacije na temu PPI reproduktivnog zdravlja za 2010. godinu, koji je sadržao, da se predavanjima obuhvati četiri srednje škole sa teritorije grada Požarevca sa ukupnim brojem od 350 učenika/slušalaca. U toku same realizacije vršnjačke edukacije, mladi volonteri, vršnjački edukatori su pokazali spremnost i želju da usvojeni plan i prebace. Tako da je sedmoro vršnjačkih edukatora, Milica Lukić, Petar Paunović, Zoran Jović, Ivana Ivanović, Jelena Petrović, Ljubiša Jovanović i Marko Doderović realizovalo predavanja u šesta škola. Škole koje u bili obuhvaćene predavanjima su Medicinska škola, Požarevačka Gimnazija, Ekonomsko-trgovinska škola Požarevac, Politehnička škola, Gimnazija Miloje Vasić Veliko Gradište i Tehnička škola Nikola Tesla Kostolac.
Ukupan broj održanih predavanja je 32, a njih je slušalo ukupno 981 učenika prve godine. Od tog broja ukupno je bilo 532 dečaka i 449 devojčica.
05.12.2009 godine od 11h 10 jubilarni humanitarni STOPAIDS turnir u organizaciji Bilijar kluba Profesional i Omladine JAZASA Pozarevac. Prijave igraca na dan turnira u prostorijama kluba Profesional. Pozivamo sve ljubitelje dobre igre da nam se pridruze.

[/style_box]
[style_box color=“pink“ title=“Utorak, 1. decembra 2009. godine Požarevac“]
[frame type=“left“ width=“120″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/prvi_decembar.jpg“]

Održana je trinaesta po redu ulična manifestacija povodom 1. decembra Svetskog dana borbe protiv HIV/side u centru grada na Trgu oslobođenja od 13-15 sati u sklopu kampanje „HIV je tu… još uvek. Neka svi čuju!“.U okviru akcije smo promovisali i zdrave stilove života kroz projekte „Zdrav stil – moj stil“ uz saradnju sa Omladinom JAZAS-a Beograd i „Pronađi drugi način“ uz saradnju sa udruženjem građana Šansa iz Požarevca. Oba projekta se realizuju pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. U okviru projekta „Zdrav stil-moj stil“ objavljen je foto konkurs, a fotografije izložene na uličnoj manifestaciji Štandovi sa kojih smo delili kondome, flajere, kalendare, bedževe, razno voće, sokove, su privukli preko 500 prolaznika, različitih uzrasta.

Ulična akciju je podržalo mnogo partnera, od kojih su neki:
Zavod za javno zdravlje Požarevac,
Crveni krst Požarevac,
OK Mladi radnik,
FK Mladi radnik,

Kancelarije za mlade iz Velikog Gradišta, Velike Plane, Smederevske Palanke, Žagubice, Smedereva i Požarevca.

Akciji su osmislili i sproveli u delo volonteri Omladine JAZAS-a Požarevac: Ana Milošević, Marko Doderović, Petar Paunović, Jelena Petrović, Bojan Trailović, Miodrag Manojlović, Ivana Ivanović, Jerina Milosavljev, Filip Božilović, Zoran Jović, Jelena Mihajlović, Mina Vaštag, Marija Jović, Dijana Jović, Milica Lukić, Borisav Ilić, Sandra Junković, a članovi ekološke sekcije osnovne škole Kralj Aleksandar i su izveli prigodan skeč na temu prevencije HIV/side.

[/style_box]
[style_box color=“red“ title=“Izveštaj sa konferencije za medije u Ekološkom domu, 28.11.2009. godine“]
[frame type=“left“ width=“100″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/izvestaj_za_medije.jpg“]

Povodom Kampanje obeležavanja 1. decembra održana je konferencija za medije na kojoj je predstavljen plan kampanje. Konferencija je održana u Ekološkom domu na Čačalici uz prisustvo Direktora Zavoda za javno zdravlje Prim. dr Zorice Mitić, Izvršnog direktora Omladine JAZAS-a Požarevac Filipa Božilovića, sekretara srvenog krsta Požarevac i Predsednika izvršnog odbora Omladine JAZAS-a Požarevac Borisav Ilića.
Pred sam početak konferencije, prigodne skečeve na temu prevencije HIV/side su izveli polaznici ekološke sekcije osnovne škole Kralj Aleksandar i iz Požarevca.

[/style_box]
[style_box color=“blue“ title=“Tribina o HIV/sidi u Smederevskoj Palanci“]
[frame type=“left“ width=“80″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/tribina_sp.jpg“]

U okviru kampanje povodom 1.decembra, Svetskog dana borbe protiv SIDE, Zavod za javno zdravlje Požarevac i Omladina JAZAS-a Požarevac, održali su tribinu u Smederevskoj Palanci, 25.11.2009.god. Tribina je trajala od 10-11 časova. Tribini je prisustvovalo 60 učenika I5 i I9 HTP-škole Žikica Damijanović. Prim.dr Verica Arsenijević iz Zavoda za javno zdravlje je započela tribinu o kliničkoj slici i epidemiologiji HIV/side, a nastavili su je vršnjački edukatori Omladine JAZAS-a Požarevac Filip Božilović i Milica Lukić radionicom Vrtlog ideja..

[/style_box]
[style_box color=“green“ title=“Predavanja o HIV/sidi u Medicinskoj školi Požarevac“]
[frame type=“left“ width=“40″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/predavanja_medicinska.jpg“]

Vršnjački edukatori Omladine JAZAS-a Požarevac su nastavili sa radom na primarnoj prevenciji HIV/side predavanjima u srednjoj Medicinskoj školi i to u prvom razredu.
Vršnjači edukatori Milica Lukić, Ana Milošević i Filip Božilović prenose svoje znanje kroz interaktivan rad sa vršnjacima.

[/style_box]
[style_box color=“orange“ title=“Zdrav stil-moj stil“]

U okviru projekta “Zdrav stil-moj stil“ koji relizujemo uz pokroviteljstvo Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, vršnjački edukatori i volonteri Omladine JAZAS-a Požarevac su pripremili i ostvarrili pet uličnih manifestacija u pet gradova Braničevskog i Podunavskog okruga.
Obišli su Veliko Gradište, Žagubicu, Veliku Planu, Smederevsku Palanku i Smederevo promovisali projekat i zdrave stilove života a sve u saradnji sa lokalnim kancelarijama za mlade.

[/style_box]
[style_box color=“gray“ title=“Doniranje“]
[frame type=“left“ width=“40″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/rad_vg.jpg.jpg“]

Rad Omladine JAZAS-a Požarevac i njenih članova je vrlo zapažen i pomoć i podrška stižu sa svih strana.
Tako je stomatološka ordinacija „Moj Zubar“ Omladini JAZAS-a Požarevac i njenim članovima donirala jedan TFT monitor. HVALA VAM.

[/style_box]
[style_box color=“black“ title=“IN MEMORIAM“]

Dana 21.10.2009. godine je preminuo naš dragi prijatelj Ivan Radojičić posle 16 godina života sa HIV-om…
Iskreno saosećamo sa njegovom porodicom i prijateljima…

[/style_box]
[style_box color=“green“ title=“PROMOCIJA SPORTA I RECIKLAŽE“]

Omladina JAZAS-a Požarevac je 24. septembra 2009. godine na košarkaškim terenima Doma učenika Poljoprivredne škole „Sonja Marinković“ održala IV tradicionalni turnir u košarci i šutiranju trojki za srednje škole.Na turniru koji se odigravao pod nazivom TULBA 2009 – RECIKLIRAJ, je učešće uzelo pet muških ekipa, a zasluženo I mesto je osvojila ekipa Medicinske škole i dobila komplet dresova, II mesto je pripalo Ekonomsko-trgovinskoj školi koja je dobila komplet majica, dok je III mesto osvojila ekipa Doma učenika. Najbolji trojkaš od 16 učesnika je bio Aleksandar Dinić. Ovogodišnji turnir je pored sportskog duha i fer pleja promovisao i odgovorno ponašanje prema životnoj sredini i prikupljanje, razvrstavanje kao i recikliranje sekundarnih sirovina kako bi se smanjile količine otpada u našem okruženju.
Pokrovitelj turnira je bio Grad Požarevac, a pomogli su i JKP Vodovod i kanalizacija i GSM&PC Shop

[/style_box]
[style_box color=“red“ title=““]

Član Omladine JAZAS-a Požarevac Miodrag Manojlović imao je tu čas i sreću da bude odabran da učestvuje u jednom od najvećih projekata po pitanju ekologije u Srbiji, EGZIT ZELENOJ GERILI. U projekat je uključeno 20 mladih ljudi iz čitave Srbije,a medju njima i nas član, koji su imali prilike da prisustvuju na sva četiri festivalska dana. Četvorodnevni program se sastojao od dvočasovnim predavanjima i radionicama, posle koga su učesnici bili slobodni u izboru provoda na festivalu. Novi gerilci su imali priliku da upoznaju nove ljude, nauče neke nove stvari o ekologiji i nauče neke gerilske veštine. Prvi dan je bio dan za upoznavanje, tako da su radjene zanimljive radionice radi lakšeg upoznavanja. Drugi dan je bio razervisan za  odlično predavanje članica Volonterskog centra Vojvodine kojim je obuhvaćeno mnogo tema i praćenju emisije u kojoj su učestvovali Goran Svilanović, Mirjana Karanović, Zoran Kesić poznati TV voditelj i Nemanja Komazec državni sekrtetar Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. Trećeg dana izvedena su predavanja na temu karobnskog i ekološkog otiska čoveka, a četvrti i najznimljiviji radni dan sastojao se od učenja pravljenja šablona za grafite i njihovo spravljenje na osnovu ličnih ideja, i koji su na kraju isprobani. Na kraju je zaključeno da je ovo svima super iskustvo i svi jedva čekaju da se nastavi dalji rad zelene gerile.

[/style_box]
[style_box color=“orange“ title=““]

Grupa „Hajde da..“ je u periodu od 30.-31.jula u zgradi smederevske lokalne samouprave organizovala trening za razvoj projekata u okviru Programa „Mladi u akciji“ Evropske Unije. Cilj treninga je  upoznavanje  sa principima, prioritetima i procedurama za pisanje projekata i dobijanje finansijskih sredstava u okviru Programa „Mladi u akciji”. Predstavnici Omladine JAZAS-a Požarevac na treningu su bili Jelena Trifunović i Borisav Ilić.
Nastavak saradnje u pisanju projekta za prekograničnu saradnju između Rumunije i Srbije pod nazivom „FIND OUT ABOUT LIFE“ (Saznaj o životu) koji razvija usluge primarne prevencije adolescentne zloupotrebe droga u kome učestvuju NGO „KOKORO“ Bor, škola „Liceul Teoretic Mircea from Eliade“ iz Rešice Rumunija, Omladina JAZAS-a Požarevac. Partneri iz Rešice i Bora su 22. jula  došli u kancelariju Omladine JAZAS-a Požarevac gde je radna atmosfera bila na visokom nivou.

[/style_box]
[style_box color=“gray“ title=““]

U okviru održivosti projekta „Zdravo, za zdravlje mladih“ koji je finansiralo ministarstvo omladine i sporta RS, a zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa Košarkaškim savezom Srbije, vršnjački edukatori Omladine JAZAS-a Požarevac su 16.07.2009. godine održali 2 predavanja u Razvojno trenažnom centru Tulba u Požarevcu. Ciljna grupa su bile mlade perspektivne košarkašice, ukupno njih 58. Vršnjački edukatori koji su radili predavanja su: Katrina Mitić, Milica Šokorac, Nikola Mšić, Milica Lukić i Ana Milošević. [/style_box]
[style_box color=“red“ title=““]

Zahvaljujući Muzičkoj agenciji „Henc“, koja je 02.jula organizovala spektakularni koncert Vlada Georgieva, volonteri Omladine JAZAS-a Požarevac su dobili poziv da volontiraju i pomognu organizaciji koncerta. 10 volontera je imalo odgovornost da publiku usmerava na mesta za praćenje koncerta i da im tom prilikom da zdravstveno propagandni materijal.

[/style_box]
[style_box color=“blue“ title=““]

Volonteri Omladine JAZAS-a Požarevac, zaposleni iz Zavoda za javno zdravlje Požarevac, Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Globalnog fonda za borbu protiv HIV/side u petak 12. juna 2009. godine od 18:00 do 21:00 sati organizovali su uličnu manifestaciju u okviru kampanje „I plus i minus“ u ulici Stari Korzo ispred kafea „Cvetić” i „Grad“.
Na ovoj manifestaciji će biti postavljen „Kondom-zid“ sa koga su zainteresovani građani mogli da uzmu kondome, a deljen i informativno-edukativni materijal. Cilj akcije je da građani/ke Požarevca uzmu sve kondome sa inprovizovanog zida i tako učine da „HIV nestane.
Uspehu akcije u doprineli DJ Neba i Naš Renato Henc.

[/style_box]
[style_box color=“orange“ title=““]

U organizaciji Centra za društvene inicijative, CEDI iz Smedereva, a u okviru Dana Dunava, u sredu 10.06.2009. godine u velikoj Sali uprave grada Smedereva održana je tribina na temu „Rešavanje ekoloških problema kao preduslov održivosti prirodnih resursa“. Predavač na tribini je bio Goran Lončar iz Centra za orijentaciju društva iz Beograda, a radionicu su vodili vršnjački edukatori Omladine JAZAS-a Požarevac Ilija Janković i Miodrag Manojlović. Slušaoci na ovoj tribini su bili srednjoškolci i njihovi profesori iz svih srednjih škola grada Požarevca.

[/style_box]
[style_box color=“gray“ title=““]

Povodom Svete Trojice, praznika grada Požarevca i slave Požarevca Omladina JAZAS-a Požarevac je nagrađena visokim priznanjem, poveljom Grada Požarevca“]

Na svečanoj akademiji koja je održana u subotu 6.juna 2009. godine u velikoj Sali Centra za kulturu Omladini JAZAS-a Požarevac je uručena povelja.

[/style_box]
[style_box color=“pink“ title=““]

Na Čačalici u ekološkom domu su se okupili predstavnici Zavod za javno zdravlje Požarevac, Ekološkog društva Požarevac i Omladine JAZAS-a Požarevac u zajedničkom cilju povodom obeležavanja Svetskog dana životne sredine. 5 juna od 11 časova održana je konferencija-predavanje za medije o životnoj sredini i prigodna izložba fotografija.

[/style_box]
[style_box color=“green“ title=““]

U okviru aktivnosti Omladine JAZAS-a na podizanju ekološke svesti mladih, dana 03. 06. 2009. god. u požarevačkoj gimnaziji održana je tribina za članove učeničkih parlamenata srednjih škola iz Požarevca. Na početku tribine Zoran Jović je predstavio plan tribine,a posle njega član partnerske organizacije COD iz Beograda Goran Lončar, koji je predstavio rezultate ankete koja je urađena na Super natural festivalu. Posle predstavljenih rezultata, edukatori Omladine JAZAS-a su održali predavanje na temu: Ekologija i značaj reciklaže. Predavanje su održali: Ilija Janković i Miodrag Manojlović.

[/style_box]
[style_box color=“orange“ title=““]

Omladina JAZAS-a Požarevac je povodom Svetskog dana bez duvanskog dima, 31.05.2009. održala akciju podele zdravstveno-vaspitnog materijala u kafićima i centru Požarevca. Bilo je veoma interesantno videti reakcije i pušača i nepušača na materijal u kome su prikazane neke od posledica.

[/style_box]
[style_box color=“gray“ title=““]

Svetski Dan bez duvanskog dima obeležen je 30. 05. 2009. u Ekološkom domu na Čačalici. Pored Omladine JAZAS-a Požarevac na ovoj akciji su učestvovali Zavod za javno zdravlje Požarevac, Dom Zdravlja Požarevac, Ekološko društvo Požarevac, Gradska uprava Požarevac, Medicinska škola Požarevac, „Planinarski klub Braničevo“, Farmaceutska kuća „Ivančić i sinovi“.
Članovi planinarskog kluba Požarevac su izveli performans i tako još jednom pokazali da se fizičkom aktivnošću može boriti protiv štetnosti pušenja.

[/style_box]
[style_box color=“red“ title=““]

U nedelju 17. maja obeležen je Dan sećanja na preminule od side. Na požarevačkom gradskom trgu volonteri Omladine JAZAS-a uz pomoć zaposlenih iz zavoda za javno zdravlje Požarevac, Crvenog krsta, Doma zdravlja setili su se preminulih od side i građanima još jednom akcijom skrenuli pažnju na ovu opaku bolest.

[/style_box]
[style_box color=“blue“ title=““]

Povodom potpisivanja protokola o saradnji između Omladine JAZAS-a Požarevac i Kancelarije za mlade grada Požarevca održana je 28.04.2009. godine konferencija za medije na kojoj je predstavljen protokol o saradnji i dalje zajedničke akcije. Akcenat je stavljen na potpisivanje partnerstva koji je vezan za projekat „Mreža za zdravlje mladih“ kojim je Omladina JAZAS-a Požarevac konkurisala kod Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru konkursa za uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja nacionalne startegije za mlade. Konferencija je održana u skupštinskoj sali grada Požarevca uz prisustvo PR menadžera gradske uprave Veljka Obradovića, koordinatorke Kancelarije za mlade Davorke Mitrović i predsednika izvršnog odbora Omladine JAZAS-a Požarevac Borisava Ilića.

[/style_box]
[style_box color=“orange“ title=““]

SUPERNATURAL festival u prirodi, okuplja ljude svih uzrasta, gde kroz muziku i ostale vidove umetnosti mogu bliže da se upoznaju sa ekološkim problemima današnjice, kao i rešenjima i novim idejama za održivi razvoj, reciklaži, obnovljivim izvorima energije, i uopšte zdravom načinu zivota. Na festivalu održanom  26. 04. 2009. godine u Košutnjaku učestvovala je i ekipa Omladine JAZAS-a Požarevac koja je zajedno sa kolegama iz Centra za orijentaciju društva iz Beograda i časopisa Ekosfera sa štanda delila zdravstveno propagandni materijal i sprovodila anketu o ekologiji.

[/style_box]
[style_box color=“gray“ title=“USPEŠNO REALIZOVANA PREDAVANJA O EKOLOGIJI UČENICIMA PRVE I DRUGE GODINE U POLITEHNIČKOJ ŠKOLI“]

U okviru projekta „Ekologija stil života“ u periodu od 31. marta do 15. aprila 2009. godine ralizovana su predavanja o ekologiji, razvrstavanju otpada i reciklaži. Predavanja su realizovali vršnjački predavači Omladine JAZAS-a Požarevac u 9 odeljenja kojima je direktno obuhvaćeno 247 učenika/ca.
Predavači koji su realizovali predavanja: Miodrag Manojlović, Ilija Janković, Katarina Mitić, Željko Paunović, Saša Gluvakov, Sanja Berišić i Marko Doderović.

[/style_box]
[style_box color=“pink“ title=““]

Omladina JAZAS-a Požarevac je u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Požarevac, Crvenim krstom Požarevac, Domom zdravlja Požarevac, Požarevačkom bolnicom i Medicinskom školom  obeležila 7.april svetski dan zdravlja, uličnom manifestacijom sa podelom zdravstveno propagandnog materijala

[/style_box]
[style_box color=“green“ title=“KONFERENCIJA ZA MEDIJE POVODOM POČETKA PREDAVANJA O EKOLOGIJI U POLITEHNIČKOJ ŠKOLI, 31.03.2009. GODINE“]
[frame type=“left“ width=“70″ src=“http://jazaspozarevac.org/sr/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/predavanja_politehnicka.jpg“]

U okviru projekta „Ekologija stil života“ održana je konferencija za medije povodom početka predavanja prvoj godini u srednjoj Politehničkoj školi. Konferencija je održana 31.03.2009. godine od 9:00 sati u holu Politehničke škole. Učesnici konferenciji su bili ispred Politehničke škole direktor Dejan Savić, JKP Komunalne službe Reciklažni centar Slobodanka Tubić i Omladine JAZAS-a Požarevac Zoran Jović. Oni su kratko predstavili učešće svakog od učesnika na projektu.

[/style_box]
[style_box color=“orange“ title=“Završna konferencija za medije u okviru MOS projekta“]
[frame type=“left“ width=“90″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/konf_mos.jpg“]

U četvrtak 26.marta 2009. Godine sa početkom u 12 časova Omladina JAZAS-a Požarevac održala je konferenciju za medije, u Medija centru televizije „Klub inn“. Konferencija je organizovana povodom završetka projekta „Zdravo! – za zdravlje mladih“ finansiranom od strane Ministarstva omladine i sporta.
Tom prilikom, predstavnica Omladine JAZAS-a Požarevac Jelena Trifunović koja je bila i asistent koordinatora projekta sa gostima iz obe partnerske organizacije Zavod za javno zdravlje Požarevac koga je predstavljala Dr Cvija Stojanović i Omladinski savet opštine Požarevac ispred koga je bio Vladan Stokić, predstavili su najvažnije aktivnovnosti i njihove rezultate koje su postigli predhodnih sedam meseci koliko je i trajao projekat.
Ovom događaju prisustvovali su predstavnici sledećih medijskih kuća: TV Klub Inn, Tv Duga, Radio Bum 93, Radio Požarvac, Hit radio, Nedeljnik Reč naroda i Nedeljnik Okrug.

[/style_box]
[style_box color=“gray“ title=“Ulična manifestacija 20.03.2009.“]
[frame type=“left“ width=“90″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/ul_man.jpg“]
[title h6=““]

U petak 20.03.2009. od 13 do 15 sati, ispred kafea Cvetić u centru grada, u okviru projekta „Zdravo!- za zdravlje mladih“, podržanom od strane Ministarstva omladine i sporta, Omladina JAZAS-a Požarevac sa partnerskim organizacijama Zavodom za javno zdravlje Požarevac i Omladinskim savetom opštine Požarevac, organizovala je uličnu manifestaciju. Manifestacija predstavlja završni korak promotivnog karavana koji je u proteklom periodu organizovan u svim srednjim školama Grada Požarevca.
Na akciji je uzelo učešće 22 članova/ica Omladine JAZAS-a, 7 članova/ica Omladinskog saveta i 6 predsavnika/ca Zavoda za javno zdravlje. Celu akciju propratio je DJ Neba i mlade snage požarevačke rep scene muzikom sa ozvučenjem. Pored podele zdravstveno-vaspitnog materijala prolaznicima/cama, ova aktivnost imala je promotivni karakter s obzirom na upečatljivost svih manifestacija koje se organizuju u centru grada. Nastojali smo da sa velikim brojem volontera/ki i muzikom sa ozvučenja privučemo pažnju što većeg broja, pre svega mladih sugrađana/ki, što smo i uspeli, a kao prilog tome je i činjenica da je tokom akcije podeljen je materijal u vidu brošura, flajera a podeljeno je i 500 kondoma, a takođe je prolaznicima/cama deljen i osvežavajući napitak.
Akciju su propratili i lokalni mediji TV Duga, TV Sat, TV Klub IN, Radio Požarevac, Radio Bum 93, Novine Reč Naroda.

[/style_box]
[style_box color=“red“ title=“Doedukativni seminar u Kučevu“]
[frame type=“left“ width=“90″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/doedukativni_seminar.jpg“]

Stalna doedukacija i motivacija vršnjačkih edukatora Omladine JAZAS-a Požarevac pomaže očuvanju onog što  najvažnije za jednu organizaciju, ljudske resurse. Stim u vezi Omladina JAZAS-a Požarevac je u periodu od 27.02 do 01.03. 2009. godine organizovala doedukativni seminar na temu veštine komunikacije i organizovanje u zajednici.  Seminar je organizovan u okviru projekta „Zdravo- za zdravlje mladih!“ podržanog od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije  i realizovan u Kučevu, hotelu Rudnik. 16 polaznika je imalo prilike da od dvojice iskusnih predavača  Predraga Stojičića i Momira Pantelića osnivače i članove Healthy Future Consalting iz Beograda, čuje najnovije informacije vezane za veštine komunikacije a posebno za organizovanje u zajednici.

[/style_box]
[style_box color=“blue“ title=““]
[frame type=“left“ width=“90″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/ekologija.jpg“]

Izgleda da nam se ekologija sve češće i smelije upliće u svakodnevni život. A zapravo, čim saznamo više o njoj, otkrićemo da je oduvek tu, a da je mi samo sve bolje upoznajemo.
Jedna od osnovnih premisa ekologije i održivog razvoja, čiji je ona nezamenljiv stub, jeste “obaveza da budućim generacijama ostavimo bar iste uslove za život i omogućimo im jednake šanse“.
Zato je Omladina JAZAS-a Požarevac shvatila važnost stalnog informisanja i edukacije mladih o ekološkom stanju i ekološkim problemima. To nije samo polazna tačka za otpor lošim navikama, odlukama i procesima koji ugrožavaju tu budućnost, vec i svojevrstan informator o budućim potrebama.

[/style_box]
[style_box color=“gray“ title=““]

Omladina JAZAS-a Požarevac je u saradnji sa upravom grada Požarevac, ambasadom Kraljevine Holandije i nevladinom organizacijom Centar za orijentaciju društva iz Beograda, od 07. do 09. februara 2009. godine u prostorijama narodne biblioteke Ilija M. Petrović u Požarevcu održala obuku za vršnjačke edukatore o ekologiji i održivom razvoju. Ciljevi su nam da obučeni vršnjački edukatori svoje stečeno znanje prenesu svojim vršnjacima, da teoriju pretočimo u praksu. Uz pomoc JKP Požarevac obezbedićemo kontejnere za odlaganje PET ambalaze i nastojati da učenici steknu naviku da odlažu materijal za reciklažu i time doprinesu zažtiti životne sredine. Namera je jos da se novac od prodaje recikliranog materijala vrati učenicima koji su ga skupljali i tako sebi obezbede novac za ekskurzije.

[/style_box]
[style_box color=“pink“ title=““]
[frame type=“left“ width=“90″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/bez_duvana.jpg“]

Nacionalni dan bez duvanskog dima 31. januar obeležen je i ove godine u organizaciji Omladine JAZAS-a Požarevac, Zavoda za javno zdravlje Požarevac, Crvenog krsta Požarevac, Centra za prevenciju doma zdravlja Požarevac i Ekoloskog drustva Požarevac u prostorijama ekoloskog doma na Čačalici. Mladi sugrađani su prisustvovali predavanju o štetnosti duvanskog dima za samog konzumenta i onog koji pasivno pusi. Predsatvljen je i novi zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama. Acija koja je trajala od 11-13 sati završena je podelom i konzumiranjem svežeg voća.

[/style_box]
[style_box color=“green“ title=““]
[frame type=“left“ width=“90″ src=“http://jazaspozarevac.org/wp-content/gallery/fotografije/arhiva/predavanja_med.jpg“]

Omladina JAZAS-a Požarevac je 26. i 28. januara 2009. godine u Medicinskoj školi, realizovala predavanja na temu prevencije polno prenosivih infekcija i reproduktivnog zdravlja mladih. Predavanjima su obuhvaćena sva odelenja prvog razreda. U okviru karavana zdravlja 30. januara u periodu od 13-14 časova u holu škole, prisutnim učenicima deljene su brošure „ Ovo bi trebalo da znate o… “ i flajeri „ Zdravo! – za zdravlje mladih“ (o pravilnoj upotrebi kondoma).
Predavanje i karavan realizovani su u okviru projekta „Zdravo! – za zdravlje mladih“ koji je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Cilj ovih predavanja bio je da doprinesu podizanju nivoa zdravstvene svesti među ucenicima/cama ove skole.

[/style_box]