Održana prva redovna sednica Skupštine Krovne Organizacije Mladih Srbije

[title h6=““]

Prva redovna sednica Skupštine Krovne Organizacije Mladih Srbije odražana je 10.juna 2012. na Pravnom fakultetu u Beogradu. Omladina JAZAS-a Požarevac delegirala je Petra Paunovića. Omladina JAZAS-a Požarevac je punopravna članica ovog saveza i ima pravo na delegate, koji svojim glasovima utiču na kreiranje omladinske politike.
Na ovoj sednici raspravljalo se o osnovnim načelima i pravnim aktima, potrebnim za funkcionisanje KOMS-a i njegovo učlanjenje u Evropski Omladinski Forum. Usvojen su Pravilnici o radu i novi Statut, plan rada i finansijski izeštaj. Ove godine savez je primio još dve punopravne članice, dok je 15 organizacija dobilo status pridruženih članica, koje će svoje pravo glasa dobiti na sledećem redovnom zasedanju Skupštine.
Nadzorni odbor je na osnovu izveštaja utvrdio da je KOMS u predhodnih godinu dana radio u skaladu sa Statutom i Pravilnikom o radu i u važećim zakonodavnim okvirima. Delegati su usvojili i predlog o osnivanju Saveta podmladaka političkih partija i Saveta mladih članova sindikata. Na kraju se raspravljalo o Zakonu o volontiranju i dati su predlozi za izmenu,
Skupština je jednoglasno usvojila odliku kojom će KOMS uticati na promenu postojećeg akta. KOMS će ovo godine aplicirati i za pristup u UNITED for Intercultural Action.

[/title]

Ostavite odgovor