КОНКУРС – Активирај се, не буди посматрач

Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац и Културно просветни центар Петровац на Млави објављују

КОНКУРС

за Омладинске Волонтерске Акције на подручју Општине Петровац на Млави

У оквиру пројекта „Активирај се, не буди ПосмаТрач“

који Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац реализује уз подршку КПЦ Петровац на Млави

Конкурс је отворен за неформалне групе и удружења које чине особе од 14 до 30 година

 • Потребно је да се на конкурс пријави неформална група од минимум 5 особа
  – ученика/ца средњих и основних школа (2 морају имати минимум 15 година)
 • Свака школа/удружење има могућност да се пријави на конкурс са једном или више идеја за омладинску волонтерску акцију*
  *( уколико буде више идеја, најбоља ће бити одабрана за реализацију)
 • Финансијска подршка за реализацију волонтерске акције за сваку групу износи 15.000 рсд
 • Средства се могу употребити за следеће намене: материјал за рад/реализацију, штампу едукативног материјала, освежење

Теме волонтерских акција које се могу реализовити:

 • Култура и уметност
 • Уређење јавних простора за децу и младе
 • Еколошке акције
 • Промоција хуманости и солидарности
 • Очување културне баштине

Волонтерске акције могу трајати један или више дана – имају за циљ да укључе младе волонтере који ће се својим радом додатно друштвено оснажити и позитивним примером у акције укључити још грађана/ки и заједнички допринети развоју заједнице. Волонтерске акције требају бити осмишљене и споведене од стране самих ученика школа, а уз помоћ ментора којег додељује организатор.

Пријаве идеја и тимова се врше на е-пошту: office@jazaspozarevac.org или kpcpetrovac@gmail.com до 17. априла 2023. путем пријавног формулара кликом на ЛИНК.

Комисија доноси одлуку о финансирању и подршци волонтерским акцијама 21.априла 2023. год.

Представници свих волонтерских група су у обавези да присуствују једнодневној обуци која ће се одржати у Петровцу на Млави у периоду између 24. и 27. апррила 2023. године.

Награда за најбољу акцију ће бити додељена 25. маја 2023. године, а потребно је да волонтерске групе уз подршку ментора реализују своје Акције најкасније до 21. маја 2023. године.
Информације можете добити на телефон: 066118504, коодинатор пројекта Зоран Јовић и
063217157 Владимир Стокић КПЦ Петровац на Млави.