Evaluaciona fokus grupa

[title h6=““]

U periodu od 2.11.2012. do 2.02.2013. Omladina JAZAS-a Požarevac i Kancelarija za mlade Veliko Gradište uz finansijsku pomoć Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, realizovali su projekat „Promoteri zdravlja“. Konkretne teme kojima se projekat bavio su: pravilna ishrana mladih, fizička aktivnost, mentalno zdravlje mladih, HIV i reproduktivno zdravlje.
U cilju kvalitetne evaluacije rezultata projekta “Promoteri zdravlja” u utorak 26.02.2013. u svečanoj sali Srednje škole Veliko Gradište održana je evaluaciona fokus grupa. Fokus grupi prisustvovali su članovi projektnog tima Jelena Trifunović-Ilić, Marija Filipović i Zoran Jović kao i 16 obučenih promotera zdravlja.
Tokom jednočasovne evaluacije diskutovali smo o kvalitetu obuke, obrađenim temama, uticaju obuke na promene stavova i ponašanja učesnika, reakcijama mladih koju su prisustvovali javnim akcijama i radionicama, ako i reakcijama okruženja na pomenute teme.
Zaključak promotera je da je obuka bila jako korisna jer je na zanimljiv i nesvakidašnji način doprinela promenama stavova, većina učesnika se složila da ima promene u stavovima i navikama koje su se uglavnom desile u okviru porodica.

[/title]

Ostavite odgovor