Danas je Dan Evrope

[title h6=““]

Danas se obeležava Dan Evrope, jer je 9. maja 1950. godine tadašnji francuski šef diplomatije Rober Šuman postavio temelje za stvaranje ujedinjene Evrope.

[/title]

[title h6=““]

Pre 64 godine, neposredno posle Drugog svetskog rata, u vreme kada je još vladalo duboko nepoverenje između vekovnih neprijatelja Francuske i Nemačke, Šuman je objavio dokument koji će ostati zapamćen kao „Šumanova deklaracija“, u kojem je predložio formiranje neke vrste evropske federacije kao sredstva za očuvanje mira.
Deklaracija je bila predlog bivšim neprijateljima: Francuskoj i Nemačkoj, da uspostave organizaciju koja će zajednički upravljati njihovim industrijama uglja i čelika, da se rat u Evropi nikada ne bi ponovio.
Predlog je doveo do stvaranja Evropske zajednice za ugalj i čelik, prethodnice Evropske ekonomske zajdnice, odnosno današnje EU.
Šumanov plan se danas smatra začetkom procesa evropskih integracija, a Šuman ocem današnje Evropske unije.
Inicijativi za kreiranje Evropske zajednice za ugalj i čelik priključile su se, pored Francuske i Nemačke, i Italija, Belgija, Danska i Holandija.
Godinu dana kasnije, 18. aprila 1951. godine, potpisan je Pariski ugovor, kojim je osnovana prva od tri evropske zajednice. Kasnije je, Rimskim ugovorom iz 1957. godine, osnovana Evropska ekonomska zajednica, a potpisivanjem Mastrihtskog ugovora 1992. godine nastala je Evropska unija.
Evropski savet je 1985. godine odlučio da se dan objavljivanja deklaracije, 9. maj, obeležava kao Dan Evrope, ne samo u EU, već i širom sveta.
Omladina JAZAS-a Požarevac se svojim aktivnostima trudi da prvenstveno mladim ljudima, pokaže na prednosti ali i neke od nedostataka EU i članstva srbije u njoj.

[/title]

Ostavite odgovor