26. jun 2015 – Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

II-images
[title h6=““]

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge obeležava se ove godine pod sloganom “Hajde da bez droga razvijamo naše živote, zajednicu i identitet”

Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je 26. jun Međunarodnim danom protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga.

Slogan kampanje za 2015. godinu je “Hajde da bez droga razvijamo naše živote, zajednicu i identitet”.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga, širom sveta se:

organizuju javne manifestacije ili drugi događaji unutar institucija
sprovode aktivnosti koje imaju za cilj informisanje stanovništva o problemu zloupotrebe droga, pri čemu je ove godine specijalan fokus na novim psihoaktivnim supstancama
doniraju sredstva lokalnim NVO radi pružanja podrške preventivnim aktivnostima ili pružanja finansijske podrške kampanji ili događajima povezanim sa kampanjom.

Cilj sprovođenja kampanje u Republici Srbiji je mobilisanje podrške čitave javnosti i podsticanje stanovništva da pruži svoj doprinos u promociji zdravih stilova života, u suzbijanju problema zloupotreba droga i u zaštiti mladih širom sveta od opasnih supstanci.
Omladina JAZAS-a Požarevac ove godine se priključuje akciji koja se 27.juna od 1100-1300 sati održava na spomen parku Čačalica, Ekološki dom, koju organizuju Zavod za javno zdravlje Požarevac, UG Podignimo gard porocima, Crveni krst Požarevac…

I-images
Učestalost korišćenja droga u Srbiji

Prema rezultatima Nacionalnog istraživanja o stilovima života stanovništva Srbije koje je 2014. godine sproveo Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“ uz podršku Evropskog monitoring centra za droge i zavisnosti od droga (EMCDDA) i Tvining projekta SR 10 IB JH 02 „Implementacija Strategije za borbu protiv droga (komponente smanjenja ponude i potražnje)”, u Srbiji je bar jednom u toku života drogu koristilo 8% od ukupne populacije, starosti od 18 do 64 godine.

Drogu su tokom života sa većom učestalošću koristili muškarci (10,8% muškaraca u odnosu na 5,2% žena) i mlađa odrasla populacija od 18 do 34 godine starosti (12,8%). Najčešće korišćena ilegalna droga među odraslom populacijom je kanabis (marihuana i hašiš), čija je upotreba, bar jednom u toku života, zabeležena kod 7,7% ispitanika uzrasta od 18 do 64 godine (10,4% muškaraca i 4,9% žena). Kanabis je u prethodnih 12 meseci konzumiralo 1,6% populacije (3,4% među mlađom odraslom populacijom). Među skorašnjim korisnicima kanabisa (prethodnih 12 meseci), većina njih su muškarci (80%) i pripadaju mlađoj odrasloj populaciji, uzrasta od 18 do 34 godina (73%). Percepcija dostupnosti pojedinačnih droga odgovara nivou zastupljenosti upotrebe istih – kanabis kao najčešće zastupljena droga je prema proceni stanovnika Srbije i najdostupnija. Visokorizična upotreba kanabisa retka je u Srbiji i prisutna kod 0,5% odrasle populacije (0,8% muškaraca i 0,1% žena), što odgovara ukupnom broju od 14 000 do 28 000 ljudi, od kojih je približno polovina starosti od 18 do 34 godine.

[/title]