Prvi konkursi za programe i projekte od javnog interesa


[title h6=““]

Ministarstvo omladine i sporta je u skladu sa Zakonom o mladima i Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora danas objavilo prve konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u 2012. godini koji su namenjeni udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima.
U narednim danima će biti objavljeni i ostali konkursi Ministarstva, a podsećamo da je uslov za dodelu sredstava iz državnog budžeta namenjenih ostvarivanju javnog interesa u referentnoj oblasti, udruženjima mladih, udruženjima za mlade i savezima da su upisala u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.
Na ovaj način Ministarstvo omladine i sporta nastavlja saradnju sa civilnim sektorom usmerenu ka sprovođenju Nacinalne strategije za mlade i Zakona o mladima.

[/title]
[title h6=““]

Više informacija možete pronaći na sledećoj adresi: www.mos.gov.rs

[/title]

Ostavite odgovor