Radionice o Evropskoj Uniji

radionice

[title h6=““]

Radionice koje se realizuju u okviru projekta EU4YOUth imaju za cilj da mladima iz svih srednjih škola sa teritorije podunavskog okruga, pruže informacije o tome šta je EU, kako je EU nastala, koje su vrednosti EU, Srbija i EU, mladi i EU, zanimljive činjenice o EU…

[/title]

[title h6=““]

Radionice se realizuju u partnestvu sa Regionalno razvojnom agencijom Braničevo Podunavlje, lokalnim kancelarijama za mlade i naravno srednjim školama. Projekat EU4YOUth finasira kancelarija za EU integracije RS.

[/title]