Obuka о korišćenju teatarskih tehnika u radu sa mladima

[title h6=““]

U okviru projekta „Ti, ja i rodna ravnopravnost“ (You, me and gender equality) koji finansira Holandska ambasade (MATRA program), a realizuje Centar za omladinski rad Novi Sad u partnerstvu sa Omladinom JAZAS-a Požarevac, u period u od 09. do 13. marta 2016. godine održana je obuka о korišćenju teatarskih tehnika o zaštiti dece i mladih, sprečavanju rodno zasnovanog nasilja.

[/title]


[title h6=““]

Obuka je obuhvatila 2 ključne teme: a) rodno zasnovano nasilje (kako ga mladi mogu prepoznati i kako ovu temu približiti mladima kroz upotrebu forum teatra); 2) politika zaštite dece i mladih u programima omladinskog rada i uspostavljanja partnerstva sa relevantnim institucijama kako bi se ove politike adekvatno sprovodile.

[/title]


[title h6=““]

U Nišu gde je obuka i realizovana učetvovalo je 5 predstavnika Omladine JAZAS-a Požarevac, dvojica omladinskih radnika i troje aktivista/kinja.

[/title]

Ostavite odgovor