Mladima iz podunavskog okruga predstavljen Konkurs za finansiranje omladinskih projekata
[title h6=““]

U Smederevu, 19. aprila 2012. godine – Jelena Knežević iz Ministarstva omladine i sporta  u saradnji sa Omladinom JAZAS-a Požarevac  – Resurs centrom za podunavski okrug predstavila je Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih u okviru programa „MLADI SU ZAKON“.
U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa 25 Resurs centara nastavlja da pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama širom Srbije da kroz obuku i realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.
Konkurs je namenjen mladim i kreativnim ljudima koji kroz aktivno učešće i volontersko angažovanje:

  • motivišu i druge mlade, stvaraju uslove i aktivnosti za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena
  • učestvuju u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme  i/ili organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima
  • promovišu solidarnost i humanost
  • promovišu razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
  • promovišu zdrave i bezbedne stilove života
  • učestvuju u akcijama zaštite životne sredine.

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije podunavskog okruga.
Konkurs je otvoren od 11. aprila do 11. maja 2012. godine.
Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti sa sajta Resurs centra za podunavski okrug: www.jazaspozarevac.org ili na omladinskom Internet portalu: www.zamislizivot.org.

Da bi se stvorili uslovi da se podrže aktivni mladi ljudi koji žele da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive, Ministarstvo omladine i sporta je 2010. godine pokrenulo program „MLADI SU ZAKON“ i u saradnji sa Resurs centrima u 25 okruga Srbije i finansiralo 178 omladinskih volonterskih akcija realizovanih u 91 opštini i gradu u Srbiji.  Tokom ovog programa, mladi su aktivno bili uključeni u proces izrade i promocije Zakona o mladima, a program je omogućio i da oko 270 različitih udruženja mladih i neformalnih udruženja mladih prođe obuku za pisanje projekata.

[/title]
[title h6=““]


Ovde možete preuzeti prezentaciju

[/title]

Ostavite odgovor