Please go to the Menu section, create a menu and then select the newly created menu from the Theme Locations box from the left.
advert
Omladina JAZAS-a Požarevac

Omladina JAZAS-a Požarevac

Konferencija „Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice“

konferencija

Projekat „Jaka udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice“ je prvi razvojni projekat Krovne organizacije mladih Srbije koji za cilj ima podsticajne aktivne saradnje među organizacijama članicama, osnaživanje svake od organizacija pojedinačno, ali i KOMS kao mreže.

Konferencijom o perspektivi saradnje organizacija mladih i za mlade, održanoj u ponedeljak 23. februara u Ustanovi kulture „Parobrod“ u Beogradu, završen je projekat.

Na završnoj konferenciji dodeljeni su sertifikati organizacijama učesnicama i održani paneli o perspektivi saradnje organizacija u budućnosti u okviru kojih je govorio i Zoran Jović u ime Omladine JAZAS-a Požarevac.

Omladina JAZAS-a Požarevac, kao punopravna organizacija ove mreže, učestvovala je u projektu kroz delegiranje tri predstavnika na III modula treninga i to: Upravljanje organizacijom, Razvoj predloga praktičnih politika i Mobilizacija zajednice. U toku projekta mentorska organizacija nam je bila Narodni parlament Leskovac.

Ovaj program će se nastaviti i u budućnosti u cilju razmene iskustava i jačanja kapaciteta organizacija za održiv uticaj na lokalne zajednice.

sertifikat

Zapretite nas:

Choose language / Prevodi

EnglishSerbian