Bezbednost mladih u saobraćaju

[title h6=““]

Saobraćajne nezgode su vodeći uzrok smrtnosti mladih u Srbiji. Imajući u vidu nizak stepen saobraćajnog obrazovanja i svesti o posledicama nebezbednog ponašanja u saobraćaju, Omladina JAZAS-a Požarevac je u periodu od 15.11.2012. do 05.12.2012. godine sprovela anketu o bezbednosti mladih ljudi u saobraćaju na teritoriji grada Požarevca. Cilj ankete je da se dođe do podataka koji će se koristiti za planiranje programa namenjenih povećanju bezbednosti mladih ljudi u saobraćaju.

U saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Požarevca anketirano je oko 300 mladih ljudi uzrasta od 15 do 30 godina. Anonimno anketiranje je sprovedeno na uzorku od 200 učenika srednjih škola (Politehnička škola, Gimnazija, Ekonomsko trgovinska škola i Medicinska škola) i oko 80 studenata Visoke tehničke škole strukovnih studija Požarevac i Megatrend fakulteta za poslovne studije.

[/title]

Ostavite odgovor